Urnik

Roki in urnik za predložitev plačilnih nalogov

 

Plačilne naloge lahko proračunski uporabniki predložijo največ 60 dni pred datumom obremenitve podračuna in najkasneje na dan obremenitve po spodaj navedenem urniku, in sicer glede na vrsto plačilne transakcije. UJP plačilne naloge izvrši na dan obremenitve, razen če so podani pogoji za zavrnitev

 

Domače plačilne transakcije

 

UJP za izvršitev domačih plačilnih transakcij sprejema plačilne naloge do 14.00 ure:

 • v papirni obliki obrazec UPN,
 • v elektronski obliki (posredovano prek UJPnet ali predloženo na zgoščenki ali USB ključu) datoteko v standardu ISO 20022 XML.

Plačilni nalogi prejeti kasneje ali na nedelovni dan UJP izvrši naslednji delovni dan.


Banka Slovenije domače plačilne transakcije v evrih izvrši isti dan, ko prejme plačilno transakcijo s strani UJP.

 

 

Čezmejne plačilne transakcije

UJP za izvršitev čezmejnih plačilnih transakcij sprejema plačilne naloge, in sicer:

 • v papirni obliki:
  • obrazec TPNO 70 do 12. ure,
  • obrazec UPN do 14. ure, če izpolnjuje pogoje SEPA oziroma do 12. ure, če ne izpolnjuje pogojev  SEPA (nujen nalog, BIC koda banke, ki ni vključena v SEPA).
 • v elektronski obliki (posredovano prek UJPnet ali predloženo na zgoščenki ali USB ključu):
  • datoteko v standardu TPNO.txt do 12. ure,
  • datoteko v standardu ISO 20022 XML do 14. ure, če izpolnjuje pogoje SEPA oziroma do 12. ure, če ne izpolnjuje pogojev SEPA (nujen nalog, BIC koda banke, ki ni vključena v SEPA).

Plačilne naloge prejete kasneje ali na nedelovni dan, UJP izvrši naslednji delovni dan.


Banka Slovenije čezmejne plačilne transakcije v valuti evro izvrši:

 • isti delovni dan, in sicer v primeru, da jih s strani UJP prejme do 12:45 ure ter
 • najkasneje do konca naslednjega delovnega dne, če jih prejme po 12:45 uri.

Čezmejne plačilne transakcije v valuti držav članic Evropske unije Banka Slovenije izvrši do konca naslednjega delovnega dne oziroma najpozneje v roku štirih delovnih dni po prejemu plačilne transakcije s strani UJP.

 

Druge plačilne transakcije 

UJP za izvršitev drugih plačilnih transakcij sprejema plačilne naloge v: 

 • papirni obliki obrazec TPNO 70 do 12. ure,
 • elektronski obliki (posredovano prek UJPnet ali predloženo na zgoščenki ali USB ključu) datoteko v strukturi TPNO.txt ali ISO 20022 XML do 12. ure, če plačilni nalogi izpolnjujejo pogoje avtomatske obdelave v Banki Slovenije do 14. ure. Pogoji za avtomatsko obdelavo so: valuta EUR, račun prejemnika v strukturi IBAN, vrsta stroškov SHA/SHAR in BIC banke prejemnika dosegljiva v sistemu TARGET 2.

V primeru, da banka prejemnika ni vključena v sistem TARGET 2, bodo plačilni nalogi zavrnjeni s strani Banke Slovenije. Proračunski uporabniki morajo zavrnjen plačilni nalog ponovno posredovati prek UJPnet naslednji delovni dan do 12. ure.

Plačilne naloge prejete kasneje ali na nedelovni dan, UJP izvrši naslednji delovni dan.
Banka Slovenije druge plačilne transakcije izvrši najpozneje v roku štirih delovnih dni po prejemu plačilne transakcije s strani UJP.
 

SEPA direktne obremenitve (SDD)

Plačilni nalogi za SDD lahko proračunski uporabniki prejemniki plačil predložijo največ 30 dni pred datumom izvršitve. UJP za izvršitev SDD sprejema plačilne naloge v elektronski obliki (posredovani prek UJPnet ali predloženi na zgoščenki ali USB ključu), in sicer v obeh shemah tako za prve, enkratne, periodične kot zadnje SDD:
 

 • domača SDD: D – 1d do 9. ure,
 • čezmejna SDD: D – 2d do 10. ure,
 • preklic SDD: D – 1d do 10. ure. 

Legenda:

 • D – datum poravnave
 • d – delovni dan
   

© 2019 Uprava Republike Slovenije za javna plačila. Vse pravice pridržane! Politika piškotkov   |   Kolofon   |   Kazalo