Reklamacije in poizvedbe


Reklamacija je zahtevek za odpravo napake, ki jo je UJP povzročil pri opravljanju nalog v zvezi z evidentiranjem in v zvezi z izvrševanjem plačil, za katere je zadolžen.
 

Poizvedbaje zahtevek o podatkih na plačilnih nalogih oziroma o podatkih na drugih dokumentih plačilnih storitev, pri katerih vzrok za vložitev zahtevka ni napaka UJP pri opravljanju nalog v zvezi z evidentiranjem in v zvezi z izvrševanjem plačil, za katere je zadolžen (prepis izpiska, fotokopija plačilnega naloga ipd.). 
 

Zahtevek lahko vložijo imetniki podračunov pri UJP in drugi ponudniki in uporabniki plačilnih storitev. Vlagatelj lahko zahtevek vloži osebno, po telefonu, pisno, po elektronski pošti ali prek UJPnet. 


Zahtevek za reklamacio oziroma poizvedbo
  

Zahtevek za poizvedbo oziroma reklamacijo na negotovinskem plačilnem mestu


© 2019 Uprava Republike Slovenije za javna plačila. Vse pravice pridržane! Politika piškotkov   |   Kolofon   |   Kazalo