Potrdila in pooblastila

Potrdilo o bremenitvi podračuna in Potrdilo o odobritvi podračuna

Proračunski uporabnik lahko Potrdilo o bremenitvi podračuna in Potrdilo o odobritvi podračuna prevzame prek spletne aplikacije UJPnet ali pristojni območni enoti UJP predloži pisni zahtevek za izdajo potrdila o bremenitvi oziroma o odobritvi podračuna, in sicer osebno, po pošti ali po elektronski pošti.
 

V primeru, ko proračunski uporabnik potrebuje dokazilo o izvršitvi plačila Banke Slovenije predloži pristojni območni enoti UJP pisni zahtevek za izdajo potrdila o izvršitvi plačila Banke Slovenije.  


Ostala potrdila 

Proračunski uporabnik pri pristojni območni enoti UJP predloži pisni zahtevek za izdajo potrdila, v katerem mora biti navedeno, v kakšen namen bo potrdilo uporabljeno. Zahtevek lahko predloži osebno, po pošti ali po elektronski pošti.  


Pooblastila

Proračunski uporabnik lahko posreduje pooblastilo za popravljanje/brisanje plačilnega naloga prek spletne aplikacije UJPnet ali pristojni območni enoti UJP predloži obrazec, in sicer osebno, po pošti ali po elektronski pošti.


© 2020 Uprava Republike Slovenije za javna plačila. Vse pravice pridržane! Politika piškotkov   |   Kolofon   |   Kazalo