SEPA direktna obremenitev (SDD)

Definicija plačilne storitve SEPA direktna obremenitev


SEPA direktna obremenitev (SDD) je debetna plačilna storitev za poravnavo tako enkratne, kot ponavljajočih se obveznosti (telefon, elektrika, komunalne storitve …) v evrih na območju SEPA. Pri SDD plačilno transakcijo odredi prejemnik plačila na podlagi predhodno podpisanega soglasja plačnika, izvrši pa se z direktno obremenitvijo računa plačnika pri njegovi banki. Proračunski uporabniki lahko nastopajo v vlogi prejemnika plačila (npr. izdaja plačilnega naloga za SDD za plačilo šolske malice) ali v vlogi plačnika (npr. prejem plačilnega naloga za SDD za plačilo elektrike). 


Vključitev proračunskega uporabnika prejemnika plačila v poslovanje s SDD

Za vključitev v poslovanje s SDD proračunski uporabnik prejemnik plačila izvede naslednje aktivnosti:

S podpisom pogodbe o poslovanju s SDD proračunski uporabnik hkrati pridobi možnost poslovanja po obeh shemah SDD.

Testiranje datotek za SDD ni obvezno, je pa omogočeno, ali pred vključitvijo v SDD ali ob tehnološki spremembi informacijskega sistema pri proračunskem uporabniku, prek BETA UJPnet okolja ali prek spletne strani UJP (kotiček za razvijalce IT, Preverjanje struktur datotek). 

 

Shemi za SDD


UJP ponuja SDD v okviru dveh shem:  

  • osnovna shema SDD (CORE), namenjena predvsem za plačnike, ki so fizične osebe in 
  • medpodjetniška shema SDD (B2B), namenjena izključno izvajanju SDD med pravnimi subjekti.
več

Predložitev in izmenjava podatkov pri poslovanju s SDD

 

Plačilne naloge za SDD lahko proračunski uporabnik prejemnik plačila predloži največ 30 dni pred datumom izvršitve. Proračunski uporabnik prejemnik plačila je po SEPA shemi dolžan o obremenitvi s SDD obvestiti svoje plačnike o namenu, datumu in znesku SDD 14 dni pred obremenitvijo. V primeru enakih ponavljajočih zneskov in vnaprej določenih datumih zadostuje obvestilo za daljše obdobje. UJP za izvršitev SDD sprejema plačilne naloge le v elektronski obliki, ki so praviloma posredovani prek UJPnet, skladno z naslednjimi pravili:  

  • domača SDD: D - 1d do 9. ure,
  • čezmejna SDD: D - 2d do 10. ure,
  • preklic SDD: D - 1d do 10. ure.  

 

Legenda:
D – datum poravnave
d – delovni dan


Proračunski uporabnik plačnik s SDD


Proračunski uporabnik plačnik lahko plačuje s SDD le, če je posredni uporabnik državnega ali občinskega proračuna. 

Za uspešno plačilo, obremenitev svojega podračuna s SDD mora proračunski uporabnik plačnik vsaj en delovni dan pred izvršitvijo predložiti UJP kopijo soglasja in pravočasno zagotoviti zadostno kritje na svojem podračunu.

 

Dokumentacija za poslovanje s SDD prek UJP:

 

 Splošni pogoji poslovanja s SEPA direktno obremenitvijo prek Uprave Republike Slovenije za javna plačila
 Pogodba o poslovanju s SEPA direktno obremenitvijo

 Izjava za vključitev podračuna v poslovanje s SEPA direktno obremenitvijo

 Obrazec – Soglasje za SEPA direktno obremenitev

 Obrazec – Soglasje za B2B SEPA direktno obremenitev   

 Primeri XML datotek in skrajšana verzija priročnika za pripravo XML datoteke za SEPA direktno obremenitev

 Priročnik za uporabo standarda UNIFI (ISO 20022) za SEPA direktne obremenitve

 Pojasnilo o uporabi kod zavrnitev pri SDD 

 

Pogosta vprašanja

 


© 2020 Uprava Republike Slovenije za javna plačila. Vse pravice pridržane! Politika piškotkov   |   Kolofon   |   Kazalo