Zaposlitve
  1. Ponovna objava javnega natečaja za uradniško delovno mesto VIŠJI SVETOVALEC (svetovalec za poslovanje s PU), šifra DM 629, v Območni enoti UJP Ljubljana (2 delovni mesti), št. 1001-11/2020
Vloga za zaposlitev VIŠJI SVETOVALEC (svetovalec za poslovanje s PU), šifra DM 629, v Območni enoti UJP Ljubljana, št. 1001-11/2020

Datum objave: 03.06.2020
Rok za prijavo: 11.06.2020
  1. Objava javnega natečaja za uradniško delovno mesto VIŠJI SVETOVALEC (svetovalec za poslovanje s PU), šifra DM 629, v Območni enoti UJP Ljubljana, št. 1001-12/2020

Vloga za zaposlitev VIŠJI SVETOVALEC (svetovalec za poslovanje s PU), šifra DM 629, v Območni enoti UJP Ljubljana, št. 1001-12/2020

Datum objave: 03.06.2020
Rok za prijavo: 11.06.2020

  1. Ponovna objava javnega natečaja za uradniško delovno mesto VIŠJI SVETOVALEC (svetovalec za poslovanje s PU), šifra DM 626, v Območni enoti UJP Novo mesto, št. 1001-9/2020
Vloga za zaposlitev VIŠJI SVETOVALEC (svetovalec za poslovanje s PU), šifra DM 626, v Območni enoti UJP Novo mesto, št. 1001-9/2020

Datum objave: 03.06.2020
Rok za prijavo: 11.06.2020
  1. Ponovna objava prostega strokovno-tehničnega delovnega mesta KOORDINATOR VI (koordinator vodenja računov), šifra DM 701, v Območni enoti UJP Koper, št. 1001-10/2020
Vloga za KOORDINATOR VI (koordinator vodenja računov), šifra DM 701, v Območni enoti UJP Koper, št. 1001-10/2020

Datum objave: 03.06.2020
Rok za prijavo: 11.06.2020