• WWW.UJP.GOV.SI/
 • DELOVNA PODROČJA/
 • NEGOTOVINSKO PLAČEVANJE OBVEZNIH DAJATEV UJPLAČAM


Negotovinsko plačevanje obveznih dajatev

Plačevanje obveznih dajatev na negotovinskih plačilnih mestih UJPlačam brez stroškov plačilnih storitev


Uprava Republike Slovenije za javna plačila (v nadaljevanju: UJP) omogoča negotovinsko plačevanje vseh obveznih dajatev pravnih in fizičnih oseb do države in občin
: davek na dodano vrednost, prihodki od premoženja, dohodnina, prispevki za socialno varnost, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, letna dajatev za uporabo vozil v cestnem prometu, takse, globe ipd., ki se plačujejo na račune javnofinančnih prihodkov.
 

Za negotovinsko plačilo obveznih dajatev potrebujete:

 • plačilno kartico (Mastercard, Maestro, Visa in Karanta) ali mobilno denarnico, ki podpira plačevanje s plačilno kartico;
 • obrazec UPN izpolnjen s podatki za plačilo (neizpolnjen obrazec UPN lahko pridobite tudi na negotovinskem plačilnem mestu UJPlačam in ga pred izvedbo plačila izpolnite s podatki za plačilo).

 

Plačilo lahko opravite na naslednjih negotovinskih plačilnih mestih UJPlačam:


na sedežu območnih enot UJP:

 • Koper, Pristaniška ulica 10, 6000 Koper,
 • Kranj, Slovenski trg 2, 4000 Kranj,
 • Ljubljana, Dunajska cesta 25, 1000 Ljubljana,
 • Murska Sobota, Slovenska ulica 2, 9000 Murska Sobota,
 • Novo mesto, Kočevarjeva ulica 1, 8000 Novo mesto,
 • Postojna, Ljubljanska cesta 5, 6230 Postojna,
 • Slovenska Bistrica, Ljubljanska cesta 11, 2310 Slovenska Bistrica,
 • Žalec, Šlandrov trg 22, 3310 Žalec
v ponedeljek, torek, četrtek in petek med 8.00 in 15.00 in v sredo med 8.00 in 17.00

ter na dislociranih enotah UJP:
 

 • Celje, Aškerčeva ulica 12, 3000 Celje,
 • Nova Gorica, Ulica Gradnikove brigade 2, 5000 Nova Gorica,
 • Maribor, Titova cesta 10, 2000 Maribor,
v ponedeljek in torek od 8.00 do 12.00 in od 12.30 do 15.00,

v sredo od 8.00 do 12.00 in od 13.00 do 17.00 ter

v petek od 8.00 do 10.30 in od 11.00 do 13.00.

Na negotovinskih plačilnih mestih UJPlačam ne morete plačati drugih obveznosti (plačilo elektrike, telefona, komunale, oskrbnine v javnih zavodih, RTV prispevka…), ki se plačujejo na račune proračunskih uporabnikov ali pravnih oseb.
 
S plačevanjem na negotovinskih plačilnih mestih UJPlačam s plačilnimi karticami in mobilnimi denarnicami je zagotovljeno plačevanje obveznih dajatev brez stroškov plačilnih storitev, ki jih imate plačniki v primeru plačevanja prek spletnih bank ali na poštnih oziroma bančnih okencih. 
 

© 2018 Uprava Republike Slovenije za javna plačila. Vse pravice pridržane! Politika piškotkov   |   Kolofon   |   Kazalo