Razporejanje iz naslova prilivov izvršenih v sistemu spletnih plačil

 

V okviru operacije ePlačam, je Uprava Republike Slovenije za javna plačila (v nadaljnjem besedilu: UJP) dopolnila obdelavo plačilnega prometa z novo funkcionalnostjo razporejanja sredstev, prejetih iz naslova prilivov, izvršenih v sistemu spletnih plačil UJP.
 

Plačnikom je v sistemu spletnih plačil omogočeno z eno transakcijo poravnati več vrst davčnih in drugih obveznih dajatev ter kupiti (plačati) več vrst blaga in storitev, s čimer je omogočen poenostavljen in cenejši način plačevanja obveznosti.
 

UJP sredstva iz naslova spletnih plačil, prejetih s strani plačilnih servisov, avtomatsko razporedi na podračune prejemnikov s pripadajočimi referencami, ki jih je ponudnik e-storitev določil pri posameznem artiklu ob plačilu v spletni trgovini.
 

Operacija ePlačam je sofinancirana s strani Republike Slovenije in Evropske unije iz Evropskega socialnega sklada, ki se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje kohezijske politike v programskem obdobju 2014-2020, prednostne osi 11 »Pravna država, izboljšanje institucionalnih zmogljivosti, učinkovita javna uprava, podpora razvoju NVO ter krepitev zmogljivosti socialnih partnerjev«, prednostne naložbe 11.1 »Naložbe v institucionalno zmogljivost ter učinkovitost javnih uprav in javnih storitev na nacionalni, regionalni in lokalni ravni za zagotovitev reform, boljše zakonodaje in dobrega upravljanja«.
 

Več informacij o sistemu spletnih plačil.


© 2019 Uprava Republike Slovenije za javna plačila. Vse pravice pridržane! Politika piškotkov   |   Kolofon   |   Kazalo