Mobilna aplikacija mUJPnet

Mobilna aplikacija mUJPnet
 

Mobilna aplikacija mUJPnet omogoča proračunskim uporabnikom enostaven in hiter dostop do plačilnih in drugih storitev.
UJP je mobilno aplikacijo mUJPnet razvil v okviru operacije ePlačam, ki je sofinancirana s strani Evropske unije iz Evropskega socialnega sklada.
Dostop in uporaba storitev mobilne aplikacije mUJPnet je omogočena uporabnikom spletne aplikacije UJPnet z ustrezno urejeno pravico.
 

 
Storitve mobilne aplikacije mUJPnet

Mobilna aplikacija mUJPnet omogoča naslednje storitve:

 • vpogled v podatke o dnevnem plačilnem prometu na podračunu ter arhivu prometa in stanja na podračunu, delni vpogled v podatke in promet na podračunih javnofinančnih prihodkov za nadzornike in skrbnike, vpogled v prejete in izdane SDD ter čakalno vrsto v UJP,
 • prejemanje potrdil o bremenitvi podračuna in potrdil o odobritvi podračuna,
 • prejemanje rednih in delnih izpiskov,
 • vnos in pošiljanje plačilnih nalogov,
 • slikaj in plačaj plačilni nalog za kreditno plačilo (obrazec UPN),
 • pošiljanje poročil o terjatvah in obveznostih javnofinančnih prihodkov,
 • pošiljanje poročil o izdanih menicah,
 • pošiljanje poročil o stanju sredstev na trgovalnih računih,
 • pošiljanje zahtevkov za reklamacije in poizvedbe,
 • prevzemanje, potrjevanje in zavračanje IOP obrazcev,
 • pošiljanje pooblastil za popravljanje/brisanje plačilnih nalogov,
 • pregledovanje SDD soglasij za bremenitev podračuna proračunskega uporabnika in
 • pregledovanje prejetih in izdanih e-računov. 
Pogoji za uporabo mobilne aplikacije mUJPnet
 

Za uporabo mobilne aplikacije mUJPnet uporabnik potrebuje:

 • ustrezno mobilno napravo s tovarniško nameščenim operacijskim sistemom Android (Google) verzije 6 in višje oziroma iOS (Apple) verzije 10 in višje,
 • dostop mobilne naprave do svetovnega spleta,
 • uspešen prenos mobilne aplikacije mUJPnet iz spletne trgovine Google Play oziroma Apple Store na mobilno napravo,
 • urejeno pravico dostopa do storitev mobilne aplikacije mUJPnet in
 • geselnik. 
Vključitev v poslovanje z mobilno aplikacijo mUJPnet

Za uporabo mobilne aplikacije mUJPnet mora biti uporabnik že vključen v poslovanje prek spletne aplikacije UJPnet. Če uporabnik želi poslovati z mobilno aplikacijo mUJPnet in še ni vključen v poslovanje prek spletne aplikacije UJPnet, mora za ureditev pravice kot nov uporabnik oddati Vlogo za dostop do UJPnet-a.

Za poslovanje prek mobilne aplikacije mUJPnet mora imeti uporabnik spletne aplikacije UJPnet dodeljeno pravico dostopa do mobilne aplikacije mUJPnet, in sicer na podlagi s strani zastopnika proračunskega uporabnika podpisanega Pooblastila za aktiviranje/ukinitev uporabe mobilne aplikacije mUJPnet. Uporabnik spletne aplikacije UJPnet predloži Pooblastilo za aktiviranje/ukinitev uporabe mobilne aplikacije mUJPnet osebno, po pošti ali skenirano po e-pošti pristojni območni enoti UJP.

V primeru, ko ima uporabnik spletne aplikacije UJPnet pravico poslovanja za več proračunskih uporabnikov, mora imeti pravico dostopa do mobilne aplikacije mUJPnet dodeljeno s strani vseh zastopnikov proračunskih uporabnikov.

Prijava v mobilno aplikacijo mUJPnet

Za prijavo v mobilno aplikacijo mUJPnet je potreben vnos uporabniškega imena UJPnet, gesla UJPnet in enkratnega gesla, generiranega z geselnikom.

Uporabniško ime UJPnet se vedno izpiše ob prijavi na vstopni strani spletne aplikacije UJPnet in v zavihku Nastavitve/Podatki. Geslo za prijavo v mobilno aplikacijo mUJPnet je enako kot za prijavo v spletno aplikacijo UJPnet.

Uporabnik potrebuje geselnik za generiranje enkratnega gesla, ki se uporablja v spletni aplikaciji UJPnet pri odreditvi plačilnega naloga in v mobilni aplikaciji mUJPnet za prijavo in za potrjevanje plačilnih storitev. Navodilo za uporabo geselnika je objavljeno na spletni strani UJP pod Delovna področja/Spletno poslovanje prek UJPnet in UJPnet B2B/Geselniki.

Postopek dostopa in način uporabe mobilne aplikacije mUJPnet sta opisana v Navodilu za uporabo mobilne aplikacije mUJPnet.
 
Predstavitev mobilne aplikacije mUJPnetPrenos mobilne aplikacije mUJPnet na mobilno napravo

     
 

Dokumenti


 Pogoji spletnega in mobilnega poslovanja
 Navodilo za delo z mobilno aplikacijo mUJPnet
 Pooblastilo za aktiviranje/ukinitev uporabe mobilne aplikacije mUJPnet

Vprašanja

 

Elektronski naslov:

Telefonska številka: 01 4751 640

 
Tehnična pomoč

 

Elektronski naslov:

Telefonska številka: 05 3386 304