• WWW.UJP.GOV.SI/
  • DELOVNA PODROČJA/
  • SPLETNO POSLOVANJE PREK UJPNET IN UJPNET B2B


Spletno poslovanje prek UJPnet in UJPnet B2B

Poslovanje prek spleta je način sodobnega opravljanja plačilnih storitev, saj omogoča hiter, varen, natančen, pregleden in celovit pregled informacij o denarnih tokovih.
 

UJP proračunskim uporabnikom omogoča opravljanje plačilnih storitev prek spletne aplikacije UJPnet (v nadaljevanju: UJPnet): 

  • fizičnim osebam pooblaščenim s strani  zastopnika oziroma pooblaščene osebe proračunskega uporabnika ter
  • z uporabo vmesnika B2B (v nadaljevanju: UJPnet B2B), omogoča strežniško povezavo in je namenjen avtomatični izmenjavi podatkov med informacijskima sistemoma proračunskega uporabnika in UJP.
 
Storitve UJPnet   več
 

Potrebna oprema 

 

Osebni računalnik z uradno podprtim operacijskim sistemom Windows s strani podjetja Microsoft, nameščen spletni brskalnik Microsoft Internet Explorer verzije IE 8 ali višje ali spletni brskalnik Mozilla Firefox oziroma Google Chrome, eno od novejših različic, ki so na voljo ter digitalno potrdilo za fizične osebe  SIGOV-ca oziroma SIGEN-caveč
Arhiv podatkov 

Vsi podatki so uporabnikom UJPnet in uporabnikom UJPnet B2B na voljo za preteklih 24 mesecev. 

Varnost podatkov
 

Podatki,  ki  se  prenašajo prek  interneta,  so  varovani  s  protokolom  SSL  (Secure Socket  Layer),  s  40-bitnim   in  128-bitnim  kodiranjem.  Uporabniki  UJPnet  in uporabniki UJPnet B2B   lahko   geslo  poljubno  spreminjajo,   obvezna    pa  je  menjava  gesla ob  prvem vstopu  v  UJPnet  ali  UJPnet B2B. Vse  dostope  do  podatkov  v  UJPnet  in  UJPnet B2B  UJP  beleži  in so vedno na  voljo prek interneta.   

 

Dokumenti


 Pogoji spletnega in mobilnega poslovanja (veljajo od 2. 9. 2019)
 Navodilo za delo z UJPnet
 Navodilo za izpolnjevanje vloge za dostop do UJPnet


 Pogosta vprašanja

 Priporočila za spletno varnost

Obvestila


Nov spletni certifikat in namestitev korenskega potrdila (04.05.2017)
Dopolnjena spletna aplikacija UJPnet (18.12.2017)
 

 


© 2020 Uprava Republike Slovenije za javna plačila. Vse pravice pridržane! Politika piškotkov   |   Kolofon   |   Kazalo