Spletno poslovanje prek UJPnet in UJPnet B2B

Poslovanje prek spleta je način sodobnega opravljanja plačilnih storitev, saj omogoča hiter, varen, natančen, pregleden in celovit pregled informacij o denarnih tokovih.
 

UJP proračunskim uporabnikom omogoča opravljanje plačilnih storitev prek spletne aplikacije UJPnet (v nadaljevanju: UJPnet): 

  • fizičnim osebam pooblaščenim s strani  zastopnika oziroma pooblaščene osebe proračunskega uporabnika ter
  • z uporabo vmesnika B2B (v nadaljevanju: UJPnet B2B), omogoča strežniško povezavo in je namenjen avtomatični izmenjavi podatkov med informacijskima sistemoma proračunskega uporabnika in UJP.
 
Storitve UJPnet   več
 

Potrebna oprema 

 

Osebni računalnik z uradno podprtim operacijskim sistemom Windows s strani podjetja Microsoft, nameščen spletni brskalnik Microsoft Internet Explorer verzije IE 8 ali višje ali spletni brskalnik Mozilla Firefox oziroma Google Chrome, eno od novejših različic, ki so na voljo ter digitalno potrdilo za fizične osebe  SIGOV-ca oziroma SIGEN-caveč
Arhiv podatkov 

Vsi podatki so uporabnikom UJPnet in uporabnikom UJPnet B2B na voljo za preteklih 24 mesecev. 

Varnost podatkov
 

Podatki,  ki  se  prenašajo prek  interneta,  so  varovani  s  protokolom  SSL  (Secure Socket  Layer),  s  40-bitnim   in  128-bitnim  kodiranjem.  Uporabniki  UJPnet  in uporabniki UJPnet B2B   lahko   geslo  poljubno  spreminjajo,   obvezna    pa  je  menjava  gesla ob  prvem vstopu  v  UJPnet  ali  UJPnet B2B. Vse  dostope  do  podatkov  v  UJPnet  in  UJPnet B2B  UJP  beleži  in so vedno na  voljo prek interneta.   

 

Dokumenti


 Pogoji spletnega in mobilnega poslovanja (veljajo od 2. 9. 2019)
 Navodilo za delo z UJPnet
 Navodilo za izpolnjevanje vloge za dostop do UJPnet


 Pogosta vprašanja

 Priporočila za spletno varnost