OBVESTILO

03.08.2010

Univerzalni plačilni nalog – obrazec UPN

S 1. novembrom 2010 se bo v slovenskem bančnem okolju pričel uporabljati nov plačilni nalog, in sicer obrazec Univerzalni plačilni nalog (v nadaljevanju obrazec UPN), ki ga bodo lahko uporabljali tudi proračunski uporabniki. Z uvedbo obrazca UPN se bo izvajanje plačilnih transakcij v Sloveniji prilagodilo zahtevam enotnega območja plačil v evrih – SEPA. Izvajanje plačilnih transakcij bo poenostavljeno, saj se bodo z obrazcem UPN lahko izvrševale tako domače kot tudi čezmejne plačilne transakcije v evrih v SEPA območju.
 

Obrazec UPN bo postopoma nadomestil naslednje obrazce:  

 • posebno položnico - obrazec PP02 (v nadaljevanju posebna položnica),  
 • plačilno navodilo - obrazec BN02 (v nadaljevanju plačilni nalog BN 02) in 
 • delno tudi tuje plačilno navodilo za odliv - obrazec TPNO70, in sicer za izvrševanje čezmejnih plačilnih transakcij.  

Zaradi uvedbe obrazca UPN bo Zbirni center s 1. novembrom 2010 ukinil vključevanje v poslovanje s posebno položnico. večObrazec UPN bodo lahko proračunski uporabniki uporabljali za:

 • negotovinska kreditna plačila,
 • polog gotovine,
 • dvig gotovine ter
 • izdajanje obrazca UPN z vrstico OCR.

 

Obrazec UPN je izdelan v skladu s Tehničnim standardom UPN . Obrazec UPN bodo tiskale tiskarne, ki bodo pri pooblaščenem podjetju, ki ga je izbral ZBS (Inadvertising d.o.o.), pridobile izjavo o ustreznosti obrazca v skladu z zahtevami Tehničnega standarda UPN. ZBS bo na podlagi pridobljene izjave na svojih spletnih straneh objavil seznam tiskarn, ki izpolnjujejo pogoje za izdelavo obrazca UPN.

Obliko, vsebino in uporabo obrazca UPN predpisuje Navodilo o obliki, vsebini in uporabi UPN , ki se začne uporabljati 1. novembra 2010. Za proračunske uporabnike bo oblika, vsebina in uporaba obrazca UPN ter način izpolnjevanja posameznih polj na obrazcu UPN določena s posebnim Pravilnikom o obliki, vsebini in uporabi obrazca UPN, ki bo objavljen predvidoma pred oziroma ob uvedbi obrazca UPN.


Obrazec UPN sestavljata: 
 • talon (levi del) in
 • nalog za plačilo (desni del). 

Talon je namenjen plačniku, nalog za plačilo pa ponudniku plačilnih storitev.   

Bistvene spremembe, ki jih uvaja obrazec UPN so:

 • Referenca (nova oznaka SI oziroma RF)
 • Koda namena (nova identifikacija namena)
 • Ukinitev vrste posla pri označevanju plačil (na primer: A3011)
  Izjava 1781/2006 o izdajanju obrazca UPN z vrstico OCR (zagotavlja plačevanje pod enakimi pogoji kot jih plačniki posebnih položnic poznajo danes).

Način oblikovanja in uporabe standardiziranih referenc (referenca SI in referenca RF) je določen s Pravili za oblikovanje in uporabo standardiziranih referenc pri opravljanju plačilnih storitev, ki se pričnejo uporabljati 1. novembra 2010. Pri izvrševanju domačih in čezmejnih plačilnih transakcij se priporoča uporaba standardiziranih referenc, in sicer slovenska referenca - referenca SI in evropska referenca - referenca RF. večKoda namena – štirimestne kode namena so zapisane s kraticami v angleškem jeziku, ki se uporabljajo za opredelitev namena plačila in so namenjene uporabi na območju SEPA ter po pravilih SEPA. Uporaba kode namena je posebej pomembna pri tistih plačilih, ki so izvzeta ali delno zasegljiva po veljavni zakonodaji (na primer: izplačila plač, pokojnin, socialnih transferjev itd.). Seznam s kodami namenov bo objavljen na spletnih straneh ZBS in UJP.

Izjavo 1781/2006 o izdajanju obrazca UPN z vrstico OCR (v nadaljevanju Izjava) bo proračunski uporabnik (izdajatelj obrazca UPN z vrstico OCR) podpisal pri UJP. S podpisom Izjave se bo proračunski uporabnik zavezal, da bo UJP na podlagi zahteve in sporočene reference posredoval zahtevane podatke o dolžniku.večIzdajanje obrazca UPN z vrstico OCR:  

 

 

 • Proračunski uporabniki, ki bodo izdajali obrazce UPN z vrstico OCR bodo morali pred pričetkom izdajanja obrazca UPN opraviti kontrolo vrstice OCR.
 • Tudi proračunski uporabniki, ki so že vključeni v poslovanje s posebno položnico, bodo morali pred pričetkom izdajanja obrazca UPN opraviti kontrolo vrstice OCR.
 • Kontrolo pravilnosti vrstice OCR na obrazcu UPN bo za proračunske uporabnike predvidoma izvajalo podjetje pooblaščeno s strani ZBS.
 • Vsebina in način zapisa podatkov v vrstici OCR.  


Prednosti obrazca UPN za izdajatelja:

 • V prihodnje bo v uporabi le en obrazec namesto obstoječih obrazcev PP02, BN02 in delno TPNO 70.
 • En standard za izdajo obrazca UPN.
 • Enotno procesiranje plačilnih transakcij (danes ločeno za BN02, TPNO 70 – prek SIMP in PP02 – prek Bankart).
 • Denarni in informativni tok ne bosta več ločena. Na podračunu izdajatelja UPN bodo knjižene posamezne prilivne transakcije.
 • Vplačana in izvršena plačila bodo še isti dan odobrena na računu prejemnika (danes so vplačila s PP02 na računu odobrena naslednji delovni dan).
 • Opustitev vzdrževanja dveh ali več zalednih sistemov pri izdajateljih obrazcev UPN.
 • Za izdajatelje obrazcev UPN z vrstico OCR ne bo več vključevanja v Zbirni center pri Bankartu.
 • S podpisom Izjave si bo izdajatelj obrazca UPN z vrstico OCR zagotovil kontinuiteto obstoječega načina plačevanja.

Več informacij o napredku na področju vzpostavitve SEPA ter aktivnostih ob uveljavitvi plačilnih storitev SEPA, si lahko preberete na povezavi SEPA

 Nazaj

Seznam obvestil
© 2020 Uprava Republike Slovenije za javna plačila. Vse pravice pridržane! Politika piškotkov   |   Kolofon   |   Kazalo