OBVESTILO

26.08.2010

Fizičnim osebam, imetnikom obveznic in zakladnih menic, ki jih izdaja Republike Slovenije


Spoštovani,

Uprava  Republike  Slovenije  za  javna  plačila  (v nadaljevanju UJP) na  podlagi Protokola o opravljanju 
storitev plačilnega agenta številka 470-1/2006 opravlja  izplačila  fizičnim  osebam,  imetnikom  obveznic 
Republike  Slovenije  in  zakladnih  menic (v  nadaljevanju fizične  osebe). V  nadaljevanju  posredujemo 
novosti, ki jih določa spremenjena davčna  zakonodaja  pri  izvrševanju  izplačil  iz  naslova  vrednostnih 
papirjev, katerih izdajateljica je Republika  Slovenija  in  so  izdani  na  podlagi  zakona,  ki  ureja  javne 
finance, in sicer:

1. Peti odstavek 325. člena Zakona o davčnem postopku Uradni list RS, številka  117/06, 125/08, 110/09   
    in 1/10-popr.; v  nadaljevanjz  ZDavP-2)  določa, da  se od 1. 1. 2010 fizičnim  sebam, ki so rezidenti
    Republike  Slovenije, od  obresti  vrednostnih papirjev, katerih  izdajateljica  je  Republika Slovenija in 
    so  izdani  na  podlagi zakona,  ki  ureja  javne  finance,  ne    izračunava,  odteguje   in   plačuje 
    davčni odtegljaj


   UJP  bo  kot  plačilni  agent v skladu  s  sedmim  odstavkom  337. člena ZDavP-2 vse fizičnim  osebam, 
   rezidentom  Republike  Slovenije  posredoval  podatke, ki  se  nanašajo  na izplačane  oziroma prejete 
   obresti    v  preteklem    trimesečju,   najpozneje   do   desetega  dne   v   mesecu  za  preteklo 
   trimesečje
.

   Fizične   osebe – davčni  zavezanci,  ki   so  rezidenti  Republike  Slovenije,  so dolžne v skladu s prvim 
   odstavkom 326. člena ZDavP-2 napoved za odmero dohodnine od  prejetih obresti vložiti pri pristojnem 
   davčnem organu do   15. dne v mesecu za preteklo trimesečje

   Napoved za odmero dohodnine od obresti (obrazec MF-DURS obr. DOHKAP št. 1) je dostopna na spletni 
   strani Davčne uprave Republike Slovenije.

2. Peti odstavek 33. člena Zakona  o  dohodnini  (Uradni list RS,  številka  117/06,  10/08, 78/08, 125/08, 
   20/09,  10(10  in  13/10-popr.;  v   nadaljevanju  ZDoh-2)  določa,  da  fizične osebe, ki  so nerezidenti  
   Republike  Slovenije, od  13. 2. 2010 ne plačujejo  dohodnine od obresti na vrednostne papirje, katerih  
   izdajateljica  je  Republika Slovenija in so izdani na podlagi zakona, ki  ureja javne  finance. UJP bo kot  
   plačilni agent  Republike Slovenije fizičn  osebe, ki so nerezidenti Republike Slovenije,  sproti o bveščal  
   o izplačilih iz naslova vrednostnih papirjev, katerih izdajateljica je Republika Slovenije.

3. Med  vrednostne papirje,  katerih izdajateljica je  Republika Slovenija in so izdani  na  podlagi  zakona, 
    ki ureja javne finance, so zajete:

a) obveznice Republike Slovenije

• RS18
• RS49
• RS62
• RS23
• RS50
• RS63
• RS26
• RS53
• RS64
• RS29
• RS54
• RS65
• RS32
• RS57
• RS66
• RS38
• RS59
• RS67
• RS44
• RS60
• RS48
• RS61

b) zakladne menice
• DZ42
• TZ126
 Nazaj

Seznam obvestil
© 2020 Uprava Republike Slovenije za javna plačila. Vse pravice pridržane! Politika piškotkov   |   Kolofon   |   Kazalo