OBVESTILO

12.02.2013

Javni poziv k izmenjavi e-računov prek enotne vstopne in izstopne točke pri Upravi Republike Slovenije za javna plačila


V skladu s 26. členom Zakona o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (Uradni list RS, št. 59/10) je Uprava Republike Slovenije za javna plačila (v nadaljevanju UJP) enotna vstopna in izstopna točka za izmenjavo e-računov, ki jih izdajajo ali prejemajo državni in občinski organi, javni zavodi, javne agencije, javni skladi in drugi uporabniki državnega in občinskih proračunov.

 

UJP se želi povezati z vsemi ponudniki elektronske poti za e-račune, ki omogočajo izmenjavo e-računov za več poslovnih subjektov (v nadaljevanju ponudniki elektronske poti).

 

K izmenjavi e-računov z UJP lahko pristopijo ponudniki elektronske poti, ki zagotavljajo izmenjavo e-računov skladno s tehničnimi in vsebinskimi zahtevami, objavljenimi na spletni strani UJP http://www.ujp.gov.si/dokumenti/dokument.asp?id=258.

 

Vabimo vse zainteresirane ponudnike elektronske poti, ki želijo pristopiti k izmenjavi e-računov z UJP, da na naslov Uprava Republike Slovenije za javna plačila, Dunajska cesta 48, p.p. 674, 1001 Ljubljana ali na elektronski naslov , sporočijo interes oziroma nezavezujočo ponudbo za poslovno sodelovanje.

 

S ponudniki elektronske poti, ki ponujajo brezplačno izmenjavo e-računov, bodo sklenjene neposredne pogodbe.

 

Ponudniki elektronske poti, ki za svoje storitve v zvezi z izmenjavo e-računov zaračunavajo nadomestila in stroške, bodo izbrani v skladu z Zakonom o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06, 16/08, 19/10, 18/11, 43/12-Odl. US in 90/12, v nadaljevanju ZJN-2) in notranjim aktom UJP, ki ureja oddajo javnih naročil.   

 

 

                                                                                       Uprava Republike Slovenije

                                                                                         za javna plačila

 Nazaj

Seznam obvestil
© 2020 Uprava Republike Slovenije za javna plačila. Vse pravice pridržane! Politika piškotkov   |   Kolofon   |   Kazalo