OBVESTILO

11.09.2013

Nov šifrant kod namenov plačila


Združenje bank Slovenije je objavilo nov Šifrant kod namenov plačila.

 

Nove kode namenov so:

·    ALLW - nadomestila (Allowance)

·    BBSC - spodbuda za rojstvo otroka (Baby Bonus Scheme)

·    CPCK - parkirnina (Carpark Charges)

·    EDUC - izobraževanje (Education)

·    FCPM - zamudne obresti in stroški (Late Payment of Fees & Charges)

·    FWLV - dajatve za tuje delavce (Foreign Worker Levy)

·    GSTX - davek na blago in storitve (Goods & Services Tax)

·    INVS - naložbe & vrednostni papirji (Investment & Securities)

·    IVPT - plačilo računa (Invoice Payment)

·    PTXP - davek na premoženje (Property Tax)

·    RDTX - dajatev v cestnem prometu (Road Tax)

·    REBT - vračilo rabata (Rebate)

·    TBIL - račun za telekomunikacije (Telecommunications Bill)

·    TCSC - stroški storitev mestnega sveta (Town Council Service Charges)

·    TRPT - plačilo cestnine (RoadPricing)

·    UBIL - komunala in elektrika (Utilities)

 

Združenje bank Slovenije priporoča uporabo kode namena, ki opredeljuje vsebino transakcije. Uporaba ustrezne kode namena glede na vsebino transakcije je pomembna pri obravnavi in razporeditvi transakcij z vidika zakonodajnih zahtev na področju preprečevanja pranja denarja in izvrševanja sklepov o izvršbi (prejemki iz naslova izplačanih plač, pokojnin in socialnih transferjev so izvzeti iz izvršbe).Nazaj

Seznam obvestil
© 2020 Uprava Republike Slovenije za javna plačila. Vse pravice pridržane! Politika piškotkov   |   Kolofon   |   Kazalo