OBVESTILO

17.12.2014

Sprememba vzorca posamične pogodbe za zajem in hrambo računov v elektronski obliki

 
Obveščamo vas, da je Uprava Republike Slovenije za javna plačila (v nadaljevanju UJP) na predlog Pošte Slovenije, d.o.o. objavila nov vzorec posamične pogodbe z naslednjimi spremembami:
  • prvi odstavek 6. člena (račun se izda enkrat mesečno),
  • četrti odstavek 6. člena (brisana zahteva za vpis naslova za vročitev računa),
  • 17. člen (sprememba skrbnika pogodbe),
  • 23. člen (sprememba pričetka veljavnosti in uporabe pogodbe).
     
Proračunski uporabniki, ki so vključeni v zajem in hramba računov v elektronski obliki pri UJP lahko sklenejo posamično pogodbo o opravljanju storitev zajema in hrambe e-računov. Izpolnjeno posamično pogodbo posredujete v podpis izvajalcu storitve Pošti Slovenije, d.o.o., Slomškov trg 10, 2000 Maribor.
 


Nazaj

Seznam obvestil
© 2020 Uprava Republike Slovenije za javna plačila. Vse pravice pridržane! Politika piškotkov   |   Kolofon   |   Kazalo