OBVESTILO

10.02.2015

Obvestilo v zvezi z dobropisi in elektronskim zavračanjem e-računov


Dobropis: Zakon o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (ZOPSPU-A) določa, da je prejem računov v elektronski obliki za proračunske uporabnike obvezen in glede na to, da je dobropis le ena izmed oblik računa, proračunski uporabniki ne smejo dobropisov prejemati v papirni obliki. Združenje bank Slovenije je obvestilo Upravo Republike Slovenije za javna plačila (UJP), da v Sistemu e-račun prek Bankarta izmenjava dobropisov še ni elektronsko podprta, vendar v UJP ugotavljamo, da določene banke izdajateljem omogočajo posredovanje dobropisov v elektronski obliki. Glede na navedeno UJP proračunske uporabnike obvešča, da jim lahko izdajatelji, v primeru, če njihove banke tega ne omogočajo, posredujejo dobropise v elektronski obliki prek drugih ponudnikov elektronskih poti ali prek spletnega portala UJP eRačun.

Elektronsko zavračanje: ker sistem izmenjave e-računov prek Bankarta kot posrednika ne omogoča elektronske zavrnitve e-računa, je sistem UJP za prejemanje e-računov pripravljen tako, da prejemnikom proračunskim uporabnikom ne omogoča elektronskega zavračanja e-računov, če jih izdajatelji pošiljajo prek bančnega sistema. Teoretično lahko prihaja do nerazumevanja in proračunski uporabniki prejete e-račune zavračajo v svojih internih sistemih, pri tem pa ne upoštevajo pravila, da je potrebno e-račune, ki so prejeti iz bančnega sistema, zavrniti tudi v pisni obliki. V zvezi s tem UJP proračunske uporabnike ponovno obvešča, da e-računov, prejetih iz bančnega sistema, ni možno elektronsko zavrniti in je potrebno v primeru zavrnitve e-računa, ki so ga prejeli iz bančnega sistema, poslati izdajatelju zavrnitev e-računa v pisni obliki. Elektronska zavrnitev e-računa do izdajateljev, ki posredujejo e-račune prek drugih ponudnikov elektronskih poti ali prek portala UJP eRačun, je omogočena.
 Nazaj

Seznam obvestil
© 2020 Uprava Republike Slovenije za javna plačila. Vse pravice pridržane! Politika piškotkov   |   Kolofon   |   Kazalo