OBVESTILO

25.11.2015

Navodila za pripravo e-računov (eSlog, verzija 1.5 in 1.6) z obveznimi podatki in dodatno obveznimi podatki v skladu z veljavno zakonodajo


V skladu s Pravilnikom o standardih in pogojih izmenjave elektronskih računov prek enotne vstopne in izstopne točke pri Upravi Republike Slovenije za javna plačila (Ur. list RS, št. 9/11, 109/12, 75/14, 94/14 in 75/15, v nadaljevanju Pravilnik) bo Uprava Republike Slovenije za javna plačila od 1.1.2016 dalje preverjala ali so e-računi skladni s standardom eSlog (verzija 1.5 in 1.6) oziroma vsebujejo vse obvezne podatke po standardu eSlog ter ali e-računi vsebujejo tudi naslednje dodatne obvezne podatke določene s Pravilnikom:

 

1.     ŠTEVILKA BANČNEGA RAČUNA IZDAJATELJA 
 
V sklopu elementa <PodatkiPodjetja>, ki opredeljuje izdajatelja e-računa (šifra II iz šifranta VRSTA PARTNERJA) se vpiše podatek o IBAN oziroma številki bančnega računa izdajatelja.
  
<FinancniPodatkiPodjetja>
    <BancniRacun>
       <StevilkaBancnegaRacuna>SI56012616030661691</StevilkaBancnegaRacuna>
    </BancniRacun>
</FinancniPodatkiPodjetja>

  

2.     VRSTA RAČUNA 
 

V sklopu elementa <GlavaRacuna> se vpiše podatek o vrsti računa oziroma koda iz šifranta VRSTA RAČUNA (npr. koda 380 za račun, koda 381 za dobropis oz. materialni/storitveni dobropis).

 <GlavaRacuna>

    <VrstaRacuna>380</VrstaRacuna>                    

</GlavaRacuna>

  

3.     FUNKCIJA RAČUNA
 
V sklopu elementa <GlavaRacuna> se vpiše podatek o funkciji računa oziroma koda iz šifranta FUNKCIJA RAČUNA (npr. koda 9 za original, koda 31 za kopijo). 
 
 <GlavaRacuna>
    <FunkcijaRacuna>9</FunkcijaRacuna>
</GlavaRacuna>

 

4.     VRSTA IN ŠTEVILKA REFERENČNEGA DOKUMENTA

V sklopu elementa <ReferencniDokumenti VrstaDokumenta='koda'> se vpiše podatek o vrsti referenčnega dokumenta oziroma koda iz šifranta VRSTA DOKUMENTA (npr. koda CT za pogodbo, koda ON za naročilo kupca) ter podatek o številki referenčnega dokumenta. Praviloma sta vrednosti podatkov vrsta referenčnega dokumenta in številka referenčnega dokumenta dogovorjeni med prejemnikom in izdajateljem e-računa. V kolikor dogovora ni je lahko uporabljena vedno ista vrednost iz šifranta VRSTA DOKUMENTA, ne glede na to ali je bil izdan e-račun ali e-dobropis. Lahko pa so uporabljene različne vrednosti, in sicer se za izdan e-račun npr. uporabi vrednost CT za pogodbo, za izdan e-dobropis se npr. uporabni vrednost IV za račun.


<ReferencniDokumenti VrstaDokumenta="CT">

    <StevilkaDokumenta>020-33/2014-1</StevilkaDokumenta>

</ReferencniDokumenti>

  

5.     ZNESEK Z VSOTO VREDNOSTI POSTAVK S POPUSTI IN DDV

V sklopu elementa <PovzetekZneskovRacuna> se vpiše podatek o vrsti zneska s kodo 86 iz šifranta VRSTA ZNESKA (vsota vrednosti postavk s popusti in DDV) in znesek računa.
 

         <PovzetekZneskovRacuna>

   <ZneskiRacuna>

      <VrstaZneska>86</VrstaZneska>

      <ZnesekRacuna>10.95</ZnesekRacuna>

  </ZneskiRacuna>

<PovzetekZneskovRacuna/>
 

6.     DODATNI PODATKI O NAKAZILU

V sklopu elementa <PoljubnoBesedilo> se vpiše karkoli je za izdajatelja ali prejemnika pomembno oziroma dodatne podatke o nakazilu. 
 

<PoljubnoBesedilo>

   <VrstaBesedila>AAI</VrstaBesedila>

   <Besedilo>

      <Tekst1>GLAVA_TEKST</Tekst1>

      <Tekst2>Plačilo računa št. 60-2015</Tekst2>

   </Besedilo>

</PoljubnoBesedilo> 

 

Primera e-računov v standardu eSlog, verzija 1.5 in verzija 1.6, z vsemi obveznimi podatki po standardu eSlog ter dodatno obveznimi podatki v skladu s Pravilnikom:

-eSlog, verzija 1.5

-eSlog, verzija 1.6

  

Podrobnejši opisi obveznih podatkov, šifrantov in shem so objavljeni na spletnih straneh Gospodarske zbornice Slovenije:

Vse obvezne podatke po standardu eSlog in dodatne obvezne podatke po Pravilniku morajo ob pripravi e-računov v strukturi eSlog upoštevati vsi izdajatelji e-računov oziroma vse pravne osebe in fizične osebe ter proračunski uporabniki, ki opravljajo dejavnost in pošiljajo e-račune proračunskim uporabnikom – prejemnikom e-računov.Nazaj

Seznam obvestil
© 2020 Uprava Republike Slovenije za javna plačila. Vse pravice pridržane! Politika piškotkov   |   Kolofon   |   Kazalo