OBVESTILO

27.03.2018

Plačevanje obveznih dajatev na negotovinskih plačilnih mestih UJPlačam brez stroškov plačilnih storitev

 

Uprava Republike Slovenije za javna plačila (v nadaljevanju: UJP) omogoča zavezancem plačevanje obveznih dajatev s plačilnimi karticami (Mastercard, Maestro, Visa in Karanta) in z mobilnimi denarnicami, ki podpirajo plačevanje s plačilnimi karticami, in sicer brez stroškov plačilnih storitev.

Plačevanje je možno na naslednjih negotovinskih plačilnih mestih UJPlačam:

 

na sedežu območnih enot UJP:

 • Koper, Pristaniška ulica 10, 6000 Koper,
 • Kranj, Slovenski trg 2, 4000 Kranj,
 • Ljubljana, Dunajska cesta 25, 1000 Ljubljana,
 • Murska Sobota, Slovenska ulica 2, 9000 Murska Sobota,
 • Novo mesto, Kočevarjeva ulica 1, 8000 Novo mesto,
 • Postojna, Ljubljanska cesta 5, 6230 Postojna,
 • Slovenska Bistrica, Ljubljanska cesta 11, 2310 Slovenska Bistrica,
 • Žalec, Šlandrov trg 22, 3310 Žalec

v ponedeljek, torek, četrtek in petek med 8.00 in 15.00 in v sredo med 8.00 in 17.00

 

ter na dislociranih enotah UJP, kjer od 3. aprila velja nov delovni čas:

 • Celje, Aškerčeva ulica 12, 3000 Celje,
 • Nova Gorica, Ulica Gradnikove brigade 2, 5000 Nova Gorica,
 • Maribor, Titova cesta 10, 2000 Maribor,
 

v ponedeljek in torek od 8.00 do 12.00 in od 12.30 do 15.00,

v sredo od 8.00 do 12.00 in od 13.00 do 17.00 ter

v petek od 8.00 do 10.30 in od 11.00 do 13.00.

 

Na negotovinskih plačilnih mestih UJPlačam je mogoče plačati vse obvezne dajatve pravnih in fizičnih oseb: davek na dodano vrednost, prihodki od premoženja, dohodnina, prispevki za socialno varnost, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, letna dajatev za uporabo vozil v cestnem prometu, takse, globe ipd., ki se plačujejo na račune javnofinančnih prihodkov.

 

Na negotovinskih plačilnih mestih UJPlačam ni mogoče plačati drugih obveznosti (plačilo elektrike, telefona, komunale, oskrbnine v javnih zavodih, RTV prispevka…), ki se plačujejo na račune proračunskih uporabnikov ali pravnih oseb.

 

S plačevanjem na negotovinskih plačilnih mestih UJPlačam s plačilnimi karticami in mobilnimi denarnicami je zagotovljeno plačevanje obveznih dajatev brez stroškov plačilnih storitev, ki jih imajo plačniki v primeru plačevanja prek spletnih bank ali na poštnih oziroma bančnih okencih.Nazaj

Seznam obvestil
© 2020 Uprava Republike Slovenije za javna plačila. Vse pravice pridržane! Politika piškotkov   |   Kolofon   |   Kazalo