OBVESTILO

19.11.2018

Poslovna analitika – nova storitev v spletni aplikaciji UJPnetV  okviru operacije ePlačam, ki je sofinancirana s prispevkom Evropske unije iz Evropskega socialnega sklada, je Uprava Republike Slovenije za javna plačila nadgradila
spletno aplikacijo UJPnet z novo storitvijo Poslovna analitika. Poslovna analitika omogoča zastopniku proračunskega uporabnika (v nadaljnjem besedilu: zastopnik) in s strani zastopnika proračunskega uporabnika pooblaščenim osebam (v nadaljnjem besedilu: uporabnik) pregled poslovanja iz naslova plačilnih storitev prek novega zavihka Poslovna analitika.

 

Pregled podatkov v Poslovni analitiki je omejen glede na vrsto pravice vpogleda, in sicer kot »Zastopnik« ali kot »Uporabnik«.

 

Izvedene so naslednje dopolnitve:

 

Zavihek Nastavitve/Vloge (pravice UJPnet)

 

Na vlogah UJPnet je dodana nova pravica Poslovna analitika z možnostjo izbire pravice »Da«, »Zastopnik« oziroma »Ne«.

 

Za ureditev pravice vpogleda v Poslovno analitiko mora zastopnik na vlogi UJPnet izbrati pravico vpogleda »Zastopnik« uporabnik pa izbere pravico vpogleda »Da«.

Z izbiro pravice »Ne« se že dodeljena pravica vpogleda v Poslovno analitiko izbriše.

 

Zavihek Poslovna analitika

 

Zavihek Poslovna analitika omogoča prikaz podatkov iz naslova plačilnih storitev v naslednjih podzavihkih:

 

Uporabniku in zastopniku bo na podlagi dodeljene pravice vpogleda v Poslovno analitiko omogočen vpogled v:

  • dinamiko plačil (pregled števila plačilnih nalogov in gibanja stanja na podračunu),
  • promet po partnerjih (možnost izbire partnerja in pregled dinamike plačil po partnerju),
  • dinamiko e-računov (pregled dinamike števila in vrednosti prejetih in izdanih e-računov),
  • e-račune po partnerjih (možnost izbire partnerja in pregled dinamike prejemanja in izdajanja e-računov po partnerju) in
  • stroške (pregled stroškov plačilnih storitev prek UJP).

 

Zastopniku bo dodatno omogočen vpogled v:

  • uporabnike UJPnet (pregled aktivnih pravic uporabnikov UJPnet) in
  • uporabo UJPnet (pregled dinamike uporabe UJPnet po uporabnikih UJPnet).

     


Nazaj

Seznam obvestil
© 2019 Uprava Republike Slovenije za javna plačila. Vse pravice pridržane! Politika piškotkov   |   Kolofon   |   Kazalo