OBVESTILO

29.05.2019

Nov Pravilnik o izvajanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike


Obveščamo vas, da je bil v Uradnem listu Republike Slovenije št. 34/19 z dne 24. 5. 2019 objavljen Pravilnik o izvajanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (v nadaljnjem besedilu: Pravilnik), ki prične veljati petnajsti dan po objavi.

 

S pričetkom veljavnosti Pravilnika preneha veljati Pravilnik o plačilnih navodilih, SEPA direktnih obremenitvah, izpiskih o prometu in stanju, delnih izpisih ter obrestnih listih v papirni in elektronski obliki (Uradni list RS, št. 109/12, 44/13, 58/14, 51/15, 77/16 – ZOPSPU-1 in 29/17).

 

Bistvene spremembe v Pravilniku glede na ukinjen pravilnik:

  • brisana je uporaba obrazca UPN z vrstico OCR ter spletnega Registra izdajateljev UPN;
  • spremenjena sta obrazca TPNO 70 in TPNP 60, ki ne vsebujeta podatkov o instrumentu plačila, številki osnove, registrski številki kredita in podatka o opisu transakcije; Do sedaj veljavna obrazca TPNO 70 in TPNP 60 bosta v veljavi še šest mesecev po začetku veljavnosti Pravilnika. V celotnem besedilu je beseda »plačilno navodilo« zamenjana z besedo »plačilni nalog« in beseda »evro« z besedo »euro«;
  • model 03 se lahko uporablja tudi za plačila obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov;
  • dodan je opis uporabe obrazca UPN s kodo QR;
  • dodana je nova storitev Uprave Republike Slovenije za javna plačila, ki omogoča plačevanje obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov na njenih negotovinskih plačilnih mestih.

Nazaj

Seznam obvestil
© 2019 Uprava Republike Slovenije za javna plačila. Vse pravice pridržane! Politika piškotkov   |   Kolofon   |   Kazalo