OBVESTILO

31.05.2019

Nov Pravilnik o načinu izmenjave elektronskih računov prek enotne vstopne in izstopne točke pri Upravi Republike Slovenije za javna plačila

 

Obveščamo vas, da je bil v Uradnem listu Republike Slovenije, št. 32/2019 z dne 17. 5. 2019, objavljen nov Pravilnik o načinu izmenjave elektronskih računov prek enotne vstopne in izstopne točke pri Upravi Republike Slovenije za javna plačila (v nadaljnjem besedilu: Pravilnik), ki je pričel veljati naslednji dan po objavi.

 

Z dnem uveljavitve Pravilnika je prenehal veljati Pravilnik o načinu izmenjave elektronskih računov prek enotne vstopne in izstopne točke pri Upravi Republike Slovenije za javna plačila (Uradni list RS, št. 26/17).

 

V skladu s prvim odstavkom 3. člena Pravilnika so e-računi v obliki e-SLOGA, ki je enotna standardizirana oblika e-računa na območju Republike Slovenije, in v drugi obliki, ki je skladna z evropskim standardom in katero koli od sintaks s seznama, ki sta določena v vsakokratnem izvedbenem sklepu Evropske komisije, objavljenem v Uradnem listu Evropske unije v skladu z drugim odstavkom 3. člena Direktive 2014/55/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. aprila 2014 o izdajanju elektronskih računov pri javnem naročanju (UL L št. 133 z dne 6 .5. 2014, str. 1, v nadaljnjem besedilu: evropski standard). V drugem odstavku 5. člena Pravilnika pa je med drugim določeno, da UJP sprejme e-račune za proračunske uporabnike, če so e-računi posredovani s strani izdajatelja e-računa prek evropskih omrežij Electronic Simple European Networked Services (e-SENS) in Pan-European Public Procurement On-Line (PEPPOL).

 

Glede na navedeno lahko izdajatelji prek Uprave Republike Slovenije za javna plačila (v nadaljnjem besedilu: UJP) pošiljajo proračunskim uporabnikom poleg e-računov v standardu e-SLOG, verzija 1.6, tudi e-račune skladne z evropskim standardom, in sicer e-SLOG, verzija 2.0, UBL in CEFACT. E-račune skladne z evropskim standardom pa lahko izdajatelji pošiljajo proračunskim uporabnikom tudi prek evropskih omrežij e-SENS in PEPPOL. UJP pretvori e-račune prejete v evropskem standardu v nacionalni standard e-SLOG, verzija 1.6 oziroma 2.0, tako da proračunski uporabniki poleg e-računa v evropskem standardu prejmejo tudi e-račun pretvorjen v nacionalni standard.
 Nazaj

Seznam obvestil
© 2019 Uprava Republike Slovenije za javna plačila. Vse pravice pridržane! Politika piškotkov   |   Kolofon   |   Kazalo