OBVESTILO

23.12.2019

Dopolnjena spletna aplikacija UJPnet


Dne 21. 12. 2019 je bila nameščena nova verzija spletne aplikacije UJPnet z naslednjimi dopolnitvami:

 

Zavihek Vpogledi/Promet

V zavihku Vpogledi, Promet v DOBRO je spremenjen obrazec TPNP60, ki ne vsebuje podatkov: instrument plačila, zaporedna številka osnove, šifra osnove, registrska številka kredita in opis transakcije.

 

Zavihek Vnos/Tuja plačila

V podzavihku Tuja plačila je spremenjena vnosna maska Tuje plačilo, ki ne vsebuje podatka Šifra osnove in podatka Opis posla.

 

Zavihek Uvoz datotek/Osnovna sredstva

Podzavihek Osnovna sredstva je dopolnjen z vnosno masko obrazca »Usklajevanje medsebojnih terjatev in obveznosti za sredstva v upravljanju po stanju na dan«. Za uspešno poročanje o usklajevanju medsebojnih terjatev in obveznosti za sredstva v upravljanju uporabnik UJPnet podpiše izpolnjen obrazec s kvalificiranim digitalnim potrdilom.

 

Zavihek E-računi/Vnos

Na vnosni maski e-računa je dodana možnost vnašanja oziroma pošiljanja e-računov prejemnikom policijskim upravam in prejemnikom na Hrvaškem. Podrobna navodila glede vnašanja oziroma pošiljanja e-računov prejemnikom policijskim upravam in prejemnikom na Hrvaškem so opisana v Navodilu za delo z UJPnet (točka 9.5 Vnos e-računov).

 

  • Pošiljanje e-računov policijskim upravam

 

Ob vnosu podatkov za podračun SI56011006370171132 in davčno številko SI47429518 prejemnika e-računa Ministrstva za notranje zadeve - Policija se odpre dodatno vnosno polje »Policija« s šifrantom vseh policijskih uprav. Uporabnik UJPnet iz šifranta izbere policijsko upravo, ki ji želi poslati e-račun.

 

  • Pošiljanje e-računov prejemnikom na Hrvaškem

 

Uporabnik UJPnet, ki želi poslati e-račun na Hrvaško na vnosni maski e-računa s kljukico označi pri podatku »Pošiljam e-račun prejemniku na Hrvaškem«Nazaj

Seznam obvestil
© 2020 Uprava Republike Slovenije za javna plačila. Vse pravice pridržane! Politika piškotkov   |   Kolofon   |   Kazalo