OBVESTILO

06.04.2020

Dopolnjena spletna aplikacija UJPnet

Dne 4. 4. 2020 je bila nameščena nova verzija spletne aplikacije UJPnet z naslednjimi dopolnitvami:
 

1. Vizualizacija povratnic

V UJPnet je ponovno omogočena vizualizacija povratnic v zavihku Podpisovanje v podzavihkih Podpiši/Moja čakalna vrsta, Dnevnik in Statusi preklicev ter v zavihku Obrazci v podzavihku Pooblastila.

2. Zavihki E-Računi/Prejeti, Moji prejemniki, Uvoz, Vnos, Izdani, Ponudniki e-poti
V vseh navedenih zavihkih je možen izvoz tabelaričnih podatkov v Excel .xlsx.

3. Zavihek E-računi/Moji prejemniki
Omogočena je vizualizacija povratnic. V primerih, ko pošiljatelj povratnice ne omogoča vizualizacije oziroma v trenutku vpogleda vizualizacija ni možna, sistem javi opozorilo »Vizualizacija ni mogoča«. Uporabnik UJPnet v obeh primerih, ko vizualizacija je oziroma ni mogoča, lahko prevzame xml povratnico.

4. Zavihek E-računi/Prejeti
Dodana je možnost pretvarjanja e-računa prejetega v standardu eSlog, verzija 1.6 in 1.6.1, v standarda eSlog 2.0 ter UBL 2.1, in sicer prek akcije »Prevzemi«. V tabelaričnih podatkih o prejetih e-računih je dodan stolpec »Standard«, ki vsebuje podatek o standardu prejetega e-računa (npr. eSlog 1.6, eSlog 2.0, UBL 2.1).

5. Zavihek E-računi/Izdani
Dodana je možnost pretvarjanja e-računa izdanega v standardu eSlog, verzija 1.6 in 1.6.1, v standarda eSlog 2.0 ter UBL 2.1, in sicer prek akcije »Prenesi«. V tabelaričnih podatkih o izdanih e-računih je dodan stolpec »Standard«, ki vsebuje podatek o standardu izdanega e-računa (npr. eSlog 1.6, eSlog 2.0, UBL 2.1).

6. Vmesnik UJPnet B2B
Zaradi prehoda in prilagoditve na standard za izmenjavo e-računov eSlog 2.0 ter izmenjavo e-dokumentov je nadgrajen vmesnik za izmenjavo e-računov:
  a) Obstoječa metoda »GetReceivedInvoices« za prevzem seznama prejetih e-računov (e-računi, e-dobropisi, e-bremepisi in
       e-opomini) in e-dokumentov (e-dobavnice in e-naročilnice) je dopolnjena z novima podatkoma:

        • Tip dokumenta: E-račun, E-dobavnica, E-naročilnica

        • Standard: podatek o standardu prejetega e-račune (npr. eSlog 1.6, eSlog 2.0, UBL 2.1).
  b) Dodana je nova metoda »ConvertReceivedInvoice«, ki je namenjena prevzemu in pretvorbi prejetega e-računa v drug standard (
       eSlog 2.0, UBL 2.1).

Nove funkcionalnosti spletne aplikacije so podrobno opisane v Navodilu za delo z UJPnet in dokumentu B2B – opis vmesnika UJPnet, ki sta objavljena na vstopni strani UJPnet.

Glede na širok nabor razvojnih orodij, ki so v uporabi pri razvijalcih bodo lahko, zaradi sprememb vmesnika UJPnet B2B, pri nekaterih proračunskih uporabnikih zaznane težave pri prevzemu prejetih e-računov prek vmesnika UJPnet B2B. Prosimo, da morebitne težave sporočite na elektronski naslov 


 Nazaj

Seznam obvestil
© 2020 Uprava Republike Slovenije za javna plačila. Vse pravice pridržane! Politika piškotkov   |   Kolofon   |   Kazalo