OBVESTILO

02.11.2009

Oznake stroškov in nadomestila za izvršene plačilne transakcije


Skladno z drugim in tretjim odstavkom 109. člena Zakona o plačilnih storitvah in sistemih (Ur. list RS, št. 58/2009), ki se začne uporabljati 1. novembra 2009, mora v zvezi z izvršitvijo plačilne transakcije plačnik (proračunski uporabnik) plačati nadomestila, ki jih zaračunava plačnikov ponudnik plačilnih storitev (Uprava Republike Slovenije za javna plačila), prejemnik plačila pa plača nadomestila, ki jih zaračunava prejemnikov ponudnik plačilnih storitev. Ponudnik plačilnih storitev mora pri izvršitvi domače in čezmejne plačilne transakcije v domači valuti (EUR) ali v drugi valuti države članice EGP, zagotoviti prenos celotnega zneska plačilne transakcije od plačnika do prejemnika sredstev. Zaradi navedenega morajo proračunski uporabniki od 1. novembra 2009 dalje pri teh plačilnih transakcijah uporabljati oznako stroškov SHA

Obveščamo vas, da bo UJP po 1. novembru 2009 zavračal izvršitev domačih in čezmejnih plačilnih transakcij v domači valuti (EUR) ali v drugi valuti države članice EGP, kjer plačnik uporabi oznako stroškov BEN ali OUR (razen, če plačilna transakcija vključuje menjavo valut in je o uporabi druge opcije sklenjen ustrezen dogovor). Navedeno velja za plačilne transakcije, kjer ima prejemnikov ponudnik plačilnih storitev sedež v državi članici EGP. V primeru, da bo UJP prejel takšen nalog, bo ob pridobitvi ustreznega pooblastila s strani proračunskega uporabnika za popravek oznake stroškov, nepravilno oznako stroškov na plačilnem nalogu popravil ter plačilni nalog obdelal. 

Uporaba oznake stroškov različne od SHA (OUR, BEN) je dopustna v primeru plačilne transakcije, kjer valuta nakazila oziroma valuta kritja ni domača valuta (EUR) ali druga valuta države članice EGP in za plačilne transakcije v domači valuti (EUR), v primeru da ima prejemnikov ponudnik plačilnih storitev sedež v tretji državi (plačilo v tujino).

Seznam držav EGP (EEA) Nazaj

Seznam obvestil
© 2019 Uprava Republike Slovenije za javna plačila. Vse pravice pridržane! Politika piškotkov   |   Kolofon   |   Kazalo