OBVESTILO

18.12.2009

Predlaganje obrazca Obračun plače/regresa

Obveščamo vas, da 31. 12. 2009 preneha veljati Navodilo o vsebini, načinu in rokih, v katerih izvajalci plačilnega prometa zagotavljajo podatke za statistične in druge namene (Uradni list RS, št. 8/09 s spremembami in dopolnitvami; v nadaljevanju navodilo).

V skladu s 6. členom navodila so proračunski uporabniki dolžni predložiti Upravi Republike Slovenije za javna plačila (v nadaljevanju UJP) podatke o izplačilu bruto in čistih plač ter regresa za letni dopust, in sicer na obrazcu Obračun plače/regresa.

Glede na navedeno proračunskim uporabnikom po 1. 1. 2010 ob izplačilu plač ter regresa za letni dopust UJP ni treba več predlagati obrazca Obračun plače/regresa.



Nazaj

Seznam obvestil
© 2019 Uprava Republike Slovenije za javna plačila. Vse pravice pridržane! Politika piškotkov   |   Kolofon   |   Kazalo