OBVESTILO

09.09.2005

Poslovanje PU s posebnimi položnicami in posebnimi nakaznicami po 15.9.2005

Obvestilo proračunskim uporabnikom glede poslovanja s posebnimi položnicami in posebnimi nakaznicami po 15. 9. 2005


Na področju poslovanja s posebnimi položnicami (PP) in posebnimi nakaznicami (PN) se v mesecu septembru in oktobru 2005 obetajo spremembe zaradi prenosa procesiranja (migracije) podatkov o vplačilih s PP in izplačilih s PN iz starega Zbirnega centra (ZC) na lokaciji NLB v novi ZC na lokaciji Bankarta. Predvidene spremembe so posledica zahtev bančnega okolja, Banke Slovenije in (ZC).


Migracija ZC je, v skladu z na�rtom migracije ZC, predvidena v ponedeljek, dne 3. 10. 2005. Bistvene spremembe bodo:


Standard izmenjave podatkov o vplačilih s PP in izplačilih s PN
 

S prenosom podpore procesiranja podatkov o PP in PN v ZC na lokaciji Bankarta, se bo hkrati pričela uporabljati tudi struktura novega standarda. Ta se razlikuje od do sedaj uporabljanega standarda, zato bo novi strukturi potrebno prilagoditi tudi programsko podporo pri poslovnih partnerjih ZC.

 

Prehodno obdobje za PP in PN
 

Ker sprememba strukture standarda podatkov posega v obstoječe poslovanje, bo po 3. 10. 2005 veljalo šestmesečno prehodno obdobje. V tem času bo Bankart zagotavljal izhode tudi v stari strukturi standarda vsem, ki podatke prejemajo neposredno iz ZC prek elektronske pošte. Po preteku tega obdobja bo Bankart zagotavljal podatke izključno v strukturi novega standarda.


Proračunski uporabniki (PU) bodo te podatke prejemali posredno prek Uprave Republike Slovenije za javna plačila (UJP), zaenkrat v strukturi starega standarda. UJP bo dopolnil programsko podporo, tako da bo omogočil PU postopen prehod na strukturo novega standarda in najkasneje do konca prehodnega obdobja prešel na prejemanje podatkov iz ZC v strukturi novega standarda. Nato bo UJP objavil prehodno obdobje za prilagoditev na strukturo novega standarda PP in PN, ki bo veljalo za PU.

 

Vključevanje PU v poslovanje s posebno položnico
 

V okviru migracije se bo v ZC na lokaciji Bankarta prenesel tudi register podatkov o vključenih računih v poslovanje s PP in PN, tako da bodo PU za svoje že vključene podračune še naprej nemoteno prejemali podatke. Glede na informacije in gradiva ZC o migraciji ZC na lokacijo Bankart, ZC od 15. 9. 2005 do 3. 10. 2005 ne bo vključeval novih računov/podračunov v poslovanje s posebno položnico. V tem času bo potekala migracija registra ZC na lokacijo Bankarta. Ta ukrep je ZC sprejel, da bi se izognil morebitnim napakam pri vključevanju računov/podračunov v svoj register.


Postopek vključitve PU v poslovanje s posebno položnico po 3. 10. 2005 bo enak, kot pred 15. 9. 2005. Vse izjave o vključitvi v poslovanje s posebnimi položnicami, ki jih bo UJP prejel med tema dvema datumoma, bo UJP posredoval ZC po 3. 10. 2005. Do nadaljnjega obvestila za PU, se PU vključujejo v poslovanje s posebnimi položnicami na ustaljen način v strukturi starega standarda (sedanji zapis podatkov s PP/PN).
 
 Nazaj

Seznam obvestil
© 2019 Uprava Republike Slovenije za javna plačila. Vse pravice pridržane! Politika piškotkov   |   Kolofon   |   Kazalo