OBVESTILO

10.02.2010

Obvestilo o objavi Pravilnika za predložitev in prevzem podatkov s plačilnih navodil, izpiska o prometu in stanju, delnih izpisov ter obrestnih listov v računalniški obliki


Obveščamo vas, da je v Uradnem listu Republike Slovenije objavljen nov Pravilnik za predložitev in prevzem podatkov s plačilnih navodil, izpiska o prometu in stanju, delnih izpisov ter obrestnih listov v računalniški obliki (Ur. list RS, št 8/2010 z dne 5. 2. 2010., v nadaljevanju pravilnik), ki prične veljati dne 6. 2. 2010. Nov pravilnik uvaja naslednje spremembe oziroma dopolnitve:

     1. Dodani sta XML (eXtensible Markup Language) strukturi dokumentov, ki sta povzeti po 
         podatkovnem standardu ZBSxml 2.1:      
           • EvropskiNalog.xml za posredovanje podatkov evropskega naloga, in sicer za domače plačilne 
              transakcije, čezmejne plačilne transakcije ter domače plačilne transakcije nerezidentu, in sicer v 
              valuti evro; 
           • Izpisek.xml za prevzem podatkov izpiska o stanju in transakcijah na računu/podračunu. 

     2. Dodana je XML struktura DelniIzpis.xml za prevzem podatkov delnega izpisa o prometu in o 
         določenih transakcijah na podračunu.

     3. Dodana je XML struktura ObrestniList.xml za prevzem podatkov obrestnega lista o dnevnih 
         obrestih za prosta denarna sredstva na EZR in posebnem namenskem transakcijskem računu.

     4. Posredovanje podatkov evropskega naloga ter prevzemanje podatkov izpiska, delnega izpisa
         in obrestnega lista v XML strukturi poteka izključno prek spletne aplikacije UJPnet.

     5. V treh mesecih po uveljavitvi pravilnika, in sicer 6. 5. 2010 se ukine oziroma preneha 
         uporabljati elektronska pošta
in se za posredovanje in prevzemanje podatkov v elektronski 
         obliki uporablja izključno spletna aplikacija UJPnet (razen za domača plačilna navodila - BN02, 
         ki jih proračunski uporabniki lahko predložijo UJP tudi na zgoščenki ali USB ključu).

Podatkovni standard ZBSxml 2.1 je bil razvit v okviru SEPA projekta Slovenije pod vodstvom Združenja bank Slovenije in je usklajen z zahtevami SEPA. Pravilnik poleg obstoječih struktur (TXT) izmenjave podatkov oziroma datotek med proračunskimi uporabniki in UJP, opredeljuje izmenjavo podatkov tudi v podatkovnem standardu ZBSxml 2.1. Primarni razlogi za uporabo podatkovnega standarda ZBSxml 2.1 oziroma XML struktur so: 
          - omejena uporabnost obstoječe TXT strukture, 
          - omogoča izmenjavo podatkov v enotnem standardu tako za domača kot tudi čezmejna 
            plačila (v države članice Evropskega gospodarskega prostora - EGP) v valuti evro,
          - skladnost s SEPA UNIFI (ISO 20022) XML zahtevami: IBAN, BIC, oznaka stroškov SHA,
          - zagotavlja usmeritev v obstoječe plačilne sisteme SEPA EKP, SEPA IKP in TARGET 2,
          - uporablja se lahko tudi v okviru enotnega zakladnega računa za proračunske uporabnike,
          - predvidena ukinitev TXT strukture v nekaj letih.

Skladno z navedenim lahko proračunski uporabniki svoje sisteme postopoma prilagodite SEPA zahtevam, tako da boste lahko v prihodnje podatke z UJP izmenjavali v XML strukturi. Izmenjava podatkov v strukturi TXT do nadaljnjega ostaja nespremenjena.

Strukture XML so objavljene tudi na spletnih straneh UJP, in sicer skupaj s prevajalnimi tabelami (XML – TXT) kot pripomočkom pri pripravi strukture XML.Nazaj

Seznam obvestil
© 2019 Uprava Republike Slovenije za javna plačila. Vse pravice pridržane! Politika piškotkov   |   Kolofon   |   Kazalo