OBVESTILO

09.04.2010

Fizičnim osebam, imetnikom obveznic in zakladnih menic, ki jih izdaja Republike Slovenije

  Spoštovani,   Uprava Republike Slovenije za javna plačila (v nadaljevanju UJP) na podlagi Protokola o opravljanju storitev plačilnega agenta številka 470-1/2006 z dne 12. 1. 2006, opravlja izplačila fizičnim osebam, imetnikom obveznic Republike Slovenije in zakladnih menic (v nadaljevanju fizične osebe).   V nadaljevanju posredujemo novosti, ki jih določa spremenjena davčna zakonodaja pri izvrševanju izplačil iz naslova vrednostnih papirjev, katerih izdajateljica je Republika Slovenija in so izdani na podlagi zakona, ki ureja javne finance, in sicer:

 1.     Peti odstavek 325. člena Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, številka 117/06, 125/08,
         110/09 in 1/10-popr.; v nadaljevanju ZDavP-2) določa, da se od 1. 1. 2010 fizičnim osebam, 
         ki so rezidenti Republike Slovenije, od obresti vrednostnih papirjev, katerih izdajateljica je  
         Republika Slovenija in so izdani na podlagi zakona, ki ureja javne finance, ne izračunava, 
         odteguje in plačuje davčni  odtegljaj
.

         UJP bo kot plačilni agent v skladu s sedmim odstavkom 337. člena ZDavP-2 vsem fizičnim osebam, 
         rezidentom Republike Slovenije posredoval podatke, ki se nanašajo na izplačane oziroma prejete 
         obresti v preteklem trimesečju, najpozneje do desetega dne v mesecu za preteklo 
         trimesečje
.          
         Fizične osebe - davčni zavezanci, ki so rezidenti Republike Slovenije, so dolžne v skladu s prvim 
         odstavkom 326. člena ZDavP-2 napoved za odmero dohodnine od prejetih obresti vložiti pri 
         pristojnem davčnem organu do 15. dne v mesecu za preteklo trimesečje.

         
         Napoved za odmero dohodnine od obresti (obrazec MF-DURS obr. DOHKAP št. 1) je dostopna na 
         spletni strani Davčne uprave Republike Slovenije. 
      

 2.     Peti odstavek 33. člen Zakona o dohodnini (Uradni list RS, številka 117/06, 10/08, 78/08, 125/08, 
         20/09, 10/10 in 13/10-popr.; v nadaljevanju ZDoh-2) določa, da fizične osebe, ki so nerezidenti 
         Republike Slovenije, od 13. 2. 2010 ne plačujejo dohodnine od obresti na vrednostne papirje, 
         katerih izdajateljica je Republika Slovenija in so izdani na podlagi zakona, ki ureja javne finance.  
         UJP bo kot plačilni agent Republike Slovenije fizične osebe, ki so nerezidenti Republike Slovenije, 
         sproti obveščal o izplačilih iz naslova vrednostnih papirjev, katerih izdajateljica je Republika 
         Slovenije.
 3.     Med vrednostne papirje, katerih izdajateljica je Republika Slovenija in so izdani na podlagi zakona, 
         ki ureja javne finance so zajete:  
a) Obveznice Republike Slovenije
       
•  RS18           
•  RS49            
•  RS62                  
•  RS23           
•  RS50            
•  RS63         
•  RS26           
•  RS53           
•  RS64         
•  RS29           
•  RS54            
•  RS65         
•  RS32          
•  RS57           
•  RS66        
•  RS38         
•  RS59            
•  RS67         
•  RS44           
•  RS60         
•  RS48           
•  RS61
 
b) Zakladne menice
          •  DZ42                   
          •  TZ126
Nazaj

Seznam obvestil
© 2019 Uprava Republike Slovenije za javna plačila. Vse pravice pridržane! Politika piškotkov   |   Kolofon   |   Kazalo