OBVESTILO

30.06.2010

Obvestilo proračunskim uporabnikom o potrditvi obrazca »IZPIS ODPRTIH POSTAVK – STANJE DENARNIH SREDSTEV NA DAN 30. 06. 2010«

Obveščamo vas, da bo Uprava Republike Slovenije za javna plačila proračunskim uporabnikom med 1. 7. 2010 in 8. 7. 2010 posredovala v potrditev obrazec »Izpis odprtih postavk – Stanje denarnih sredstev na dan 30. 06. 2010«. Na obrazcu je potrebno preveriti podatke o:
- stanju denarnih sredstev na podračunu na dan 30. 6. 2010,
- šifri PU pod katero se vodijo poslovne knjige (premoženjska bilanca),
- davčni številki,
- matični številki in
- nazivu proračunskega uporabnika.

Prosimo vas, da obrazec pregledate in nam ga potrjenega vrnete do 22. 7. 2010. Če se podatki ne ujemajo, nam hkrati z obrazcem »Izpis odprtih postavk – Stanje denarnih sredstev na dan 30. 06. 2010« pošljite še dopis s pravilnimi podatki.

Za dodatna pojasnila smo vam na voljo na vaši območni enoti UJP.Nazaj

Seznam obvestil
© 2019 Uprava Republike Slovenije za javna plačila. Vse pravice pridržane! Politika piškotkov   |   Kolofon   |   Kazalo