OBVESTILO

02.07.2010

Posredovanje Evropskega naloga prek UJPnet – množično plačilo

Obveščamo vas, da od 5. 7. 2010 dalje lahko Evropski nalog posredujete prek UJPnet tudi kot množično plačilo oziroma zbirno plačilo.

Evropski nalog kot kreditno plačilo SEPA lahko proračunski uporabniki posredujejo prek UJPnet kot individualno ali kot množično plačilo:

     - Individualno plačilo (posamezni nalog v breme - način obdelave SNGL) – vsak plačilni nalog je knjižen posebej v breme računa plačnika in v dobro računa prejemnika.

     - Množično plačilo (zbirni nalog v breme - način obdelave GRPD) – vsi nalogi v breme računa plačnika so knjiženi v skupnem znesku in z eno transakcijo, v dobro računov prejemnikov pa posamično. Za vse plačilne naloge v paketu z oznako oziroma načinom obdelave GRPD se torej v breme računa izdela samo en nalog v skupnem znesku, ki ga prejme plačnik v sporočilu o prometu in stanju na računu. V primeru napake na enem nalogu je zavrnjen cel paket.

Uporabnik UJPnet pri pripravi paketa izbere način posredovanja, in sicer:
     - Individualno plačilo: če želi, da prejme v sporočilu o prometu in stanju na računu za vsako posamezno izvedeno transakcijo 
     - Množično plačilo: če želi, da prejme v sporočilu o prometu in stanju skupen znesek bremenitve. V tem primeru je naveden račun prejemnika 01111-1111111111 z nazivom Množično plačilo.Nazaj

Seznam obvestil
© 2019 Uprava Republike Slovenije za javna plačila. Vse pravice pridržane! Politika piškotkov   |   Kolofon   |   Kazalo