OBVESTILO

27.08.2010

Dopolnjena spletna aplikacija UJPnet: E-računi


Obveščamo vas, da od 27. 8. 2010 dalje dopolnjena spletna aplikacija UJPnet omogoča oddajo Vloge za prejemanje in/ali izdajanje e-računov v elektronski obliki. Nov uporabnik odda Vlogo za prejemanje in/ali izdajanje e-računov prek povezave na vstopni strani UJPnet, že obstoječi uporabnik UJPnet izpolni vlogo prek zavihka »Nastavitve/Vloge (E-računi)«. Podroben opis postopkov vključitve v storitev prejemanja in/ali izdajanja e-računov je opisan na spletni strani UJP http://www.ujp.gov.si/dokumenti/dokument.asp?id=87.

Proračunski uporabnik mora za vključitev v storitev izdajanja e-računov oddati papirno Vlogo za posredovanje izdanih e-računov, ki se nahaja na spletni strani UJP http://www.ujp.gov.si/docDir/e-racuni/Vloga_za%20izdajanje%20e-računov.doc. Po vključitvi proračunskega uporabnika v evidenco izdajateljev e-računov lahko fizične osebe pooblaščene s strani zakonitega zastopnika proračunskega uporabnika za pridobitev pravice izdajanje e-računov prek UJPnet oddajo spletno Vlogo za prejemanje in/ali izdajanje e-računov.

Zakoniti zastopnik proračunskega uporabnika za vključitev v storitev prejemanja e-računov pooblasti fizično osebo, ki odda spletno Vlogo za prejemanje in/ali izdajanje e-računov in tako pridobi pravico prejemanja e-računov prek UJPnet. Z dopolnjeno spletno aplikacijo UJPnet je ukinjena oddaja papirne vloge za vključitev v storitev prejemanja e-računov.

Hkrati vas obveščamo, da se je UJP vključil v storitev izdajanje e-računov. Na ta način je omogočen vsem uporabnikom UJPnet, ki se bodo vključili v storitev prejemanja e-računov, prevzem e-računov iz naslova obračunov stroškov plačilnih storitev Banke Slovenije, stroškov izvajanja plačilnih storitev z uporabo novih plačilnih instrumentov in stroškov plačilnih storitev iz naslova javnofinančnih prihodkovNazaj

Seznam obvestil
© 2019 Uprava Republike Slovenije za javna plačila. Vse pravice pridržane! Politika piškotkov   |   Kolofon   |   Kazalo