OBVESTILO

09.11.2010

Telekom vključen v proces izmenjave e-računov prek Uprave Republike Slovenije za javna plačila


Vključitev proračunskih uporabnikov v prejemanje elektronskih računov družbe Telekom Slovenije, d. d.


V začetku meseca novembra 2010 se je v proces izmenjave e-računov prek Uprave Republike Slovenije za javna plačila (v nadaljevanju UJP) vključil tudi Telekom Slovenije, d. d..

S tem je proračunskim uporabnikom omogočeno prejemanje elektronskih računov Telekom Slovenije, d. d. prek UJPnet, in sicer po naslednjem postopku:

    1. Fizična oseba, ki želi v imenu proračunskega uporabnika  (v nadaljevanju PU)  prejemati e-račun  se 
        lahko vključi v storitev prejemanja  e-računov  tako, da  prek UJPnet  v zavihku  »Nastavitve/Vloge 
        (E-računi)« izpolni in odda  spletno  Vlogo  za prejemanje   in/ali izdajanje e-računov, ki jo natisne ter 
        opremljeno z  žigom  in  podpisom  zakonitega  zastopnika  posreduje  pristojni območni  enoti  UJP. 

    2. Nato PU prek UJPnet, zavihek »E-račun«/»Naročanje na E-račune« izpolni in odda  spletno  Vlogo  za 
        prijavo na nov e-račun, na podlagi katere izbere določenega izdajatelja e-računov, od katerega  želi 
        prejemati e-račune. 

        V  polje  referenčna  oznaka/šifra   kupca    vpiše   PU   referenčno  oznako/šifro  kupca  oziroma  z 
        izdajateljem dogovorjen podatek za pravilno usmerjanje e-računa.

    3. PU        se        mora        tudi        na        spletni        strani        Telekoma        Slovenije,       d.d.
        http://www.telekom.si/poslovni_uporabniki/e_racun/  prijaviti  na  prejemanje  njegovega  e-računa.

    4. Drugi postopki potekajo v skladu s  postopki  in  navodili  na  področju  izmenjave  e-računov  in  so 
        objavljeni na spletni strani UJP http://www.ujp.gov.si/dokumenti/dokument.asp?id=87.

 Nazaj

Seznam obvestil
© 2019 Uprava Republike Slovenije za javna plačila. Vse pravice pridržane! Politika piškotkov   |   Kolofon   |   Kazalo