OBVESTILO

11.02.2011

Ukinitev delovanja Zbirnega centra


Obveščamo vas, da nas je Zbirni center pri Bankart d.o.o. obvestil o odpovedi pogodbe za izmenjavo podatkov prek Zbirnega centra, ki začne veljati z 31. 12. 2011. To pomeni, da bodo banke in UJP lahko poslovali s posebno položnico in z direktno odobritvijo prek Zbirnega centra le še do konca letošnjega leta. Za izvajanje direktnih obremenitev prek Zbirnega centra pa velja podaljšani rok do 31. 12. 2012.

Zbirni center že od 1. 11. 2010 ne vključuje novih poslovnih subjektov v poslovanje s posebno položnico, podatek o datumu, ko vključevanje poslovnih subjektov v poslovanje z direktno odobritvijo ne bo več omogočeno, pričakujemo v prihodnjih mesecih.

Proračunski uporabniki bodo, oziroma že lahko, izdajanje posebnih položnic nadomestijo z izdajanjem obrazca UPN, kar je omogočeno že od 1. 11. 2010. Po ukinitvi poslovanja z direktno odobritvijo prek Zbirnega centra bodo proračunski uporabniki lahko uporabljali evropski plačilni nalog v elektronski obliki, ki je že na voljo v spletni banki UJPnet.

Evropski nalog lahko proračunski uporabniki posredujejo prek UJPnet kot individualno ali kot množično plačilo:
   - Individualno plačilo (posamezni  nalog v  breme - način  obdelave SNGL) – vsak  plačilni  nalog je  v 
     sporočilu o prometu in  stanju na računu knjižen posebej v breme računa plačnika in v dobro računa
     prejemnika. V primeru  napake pri individualnem evropskem nalogu se vedno zavrne  samo nalog z 
     napako, čeprav je v paketu več individualnih nalogov. 
   - Množično plačilo (zbirni  nalog v breme - način obdelave GRPD) – vsi nalogi v breme računa plačnika 
     so v sporočilu o prometu in stanju knjiženi v  skupnem znesku in z  eno transakcijo, v dobro računov
     prejemnikov  pa   posamično.  V  tem  primeru  je   naveden  račun  prejemnika  01111-1111111111 
     z nazivom Množično plačilo. Za vse množične plačilne naloge  v  paketu  se  v  breme  računa  izdela 
     samo en nalog v skupnem znesku, ki ga prejme plačnik v sporočilu o prometu in stanju na računu. V 
     primeru napake na enem plačilnem nalogu v paketu množičnih plačil je zavrnjen cel paket.

Banka Slovenije zaračuna enak strošek za procesiranje posamezne transakcije ne glede na to, če proračunski uporabniki posredujejo prek UJPnet paket individualnih ali množičnih plačil.

Več informacij o obrazcu UPN in evropskem nalogu lahko najdete na naših spletnih straneh: 
   • http://www.ujp.gov.si/dokumenti/dokument.asp?id=146
   • http://www.ujp.gov.si/dokumenti/dokument.asp?id=311
   • http://www.ujp.gov.si/dokumenti/dokument.asp?id=238
   • http://www.ujp.gov.si/dokumenti/dokument.asp?id=239
 Nazaj

Seznam obvestil
© 2019 Uprava Republike Slovenije za javna plačila. Vse pravice pridržane! Politika piškotkov   |   Kolofon   |   Kazalo