OBVESTILO

20.05.2011

Dopolnjena spletna aplikacija UJPnet


Obveščamo vas, da bo dne 21. 5. 2011 nameščena nova verzija spletne aplikacije UJPnet, 1.20. Dopolnitve so:
 
  • TPNO70:
• Na  vnosni  maski ter  na tisku obrazca TPNO70 so poimenovanja polj usklajena  s  Pravilnikom o
  plačilnih  navodilih,  izpiskih  o prometu  in stanju,  delnih izpisih  ter  obrestnih  listih v  papirni  in 
  elektronski  obliki  (Ur. list RS, št. 107/10).

• Na vnosni maski  obrazca  TPNO70  je  številka  plačilnega  navodila  neobvezen podatek.  UJPnet
   samodejno kreira številko plačilnega navodila, ki jo uporabnik UJPnet lahko popravi.
 
• Na vnosni maski obrazca TPNO70 ter ob uvozu datoteke TPNO.txt je dodano  opozorilo v  primeru
   obvezne  uporabe  oznake  stroška SHA v  kladu  s 109.  členom  Zakona o  plačilnih storitvah  in
   sistemih (Ur. list RS, št. 58/2009, 34/2010 in 9/2011). 
 
• Na vnosni maski obrazca TPNO70 ter ob uvozu datoteke TPNO.txt je dodana kontrola kode države
   v IBAN s kodo države v BIC.
 
  •  Evropski nalog:
• Na vnosni maski evropskega naloga ter ob uvozu datoteke EvropskiNalog.xml je dodana  kontrola
   v primeru  plačila  nerezidentu  z  zneskom nad 50.000 EUR  oziroma zahtevan  je  obvezen vnos 
   matične številke in šifre osnove plačila.
 
• Dodana je možnost oddaje čezmejnih UPN  in čezmejnih evropskih nalogov, ki izpolnjujejo pogoje
  SEPA, do 14. ure.
 
  • V zavihkih Uvoz datotek/Tkdis, DO/DB, TPNO70 in Evropski nalog je ob uvozu datoteke prek napačnega zavihka dodano opozorilo »Preverite ali datoteko uvažate v pravilnem zavihku!«
  • V zavihku Obrazci/IOP obrazci je dodana možnost potrjevanja oziroma zavračanja obrazcev IOP prek UJPnet za vse uporabnike UJPnet oziroma za uporabnike UJPnet s pravico podpisa: ne, posamično, kolektivno.
  • V zavihku Obrazci/Pooblastila je pri tipih pooblastil »Brisanje paketa«, »Brisanje plačilnih navodil« in »Popravek reference obremenitve/odobritve« na obrazcu podatek »Številka paketa« preimenovan v »ID paketa«. Pod okence »ID paketa« je dodan tekst: »Vpiše se ID paketa (številka paketa), ki se nahaja v zavihku Podpisovanje/Dnevnik«.

Uporaba spletne aplikacije UJPnet je opisana v Navodilu za delo z UJPnet, ki je objavljeno na vstopni strani UJPnet in na spletni strani UJP.


Zaradi namestitve nove verzije bo v soboto dne 21. 5. 2011, predvidoma med 8. in 11. uro, moten dostop do spletne aplikacije UJPnet.
 


Nazaj

Seznam obvestil
© 2019 Uprava Republike Slovenije za javna plačila. Vse pravice pridržane! Politika piškotkov   |   Kolofon   |   Kazalo