OBVESTILO

26.08.2011

Dopolnjena spletna aplikacija UJPnet

 
Obveščamo vas, da bo dne 27. 8. 2011 nameščena nova verzija UJPnet 1.21. Dopolnitve so:


• Vstopna stran UJPnet

   - Spremenjen je izgled vstopne strani UJPnet.

   - Zaradi preprečitve zlorabe gesla, se v  primeru  petkrat  napačno  vnesenega gesla, dostop  do UJPnet
     avtomatsko blokira. Na vstopni  strani se  izpiše naslednje  opozorilo: »Zaradi 5 napačnih vnosov gesla
     je blokiran dostop do UJPnet. Za  aktiviranje  dostopa se  obrnite na pristojno  območno  enoto UJP.« V
     tem primeru uporabnik UJPnet  posreduje  pristojni območni  enoti UJP (osebno, po pošti ali po e-pošti)
     pisno zahtevo za ponovno aktiviranje dostopa do UJPnet.


• Vnos plačilnih navodil

   - Zavihek »TPNO70«

     V seznamu »Moji partnerji« je poleg akcije »Briši« dodana  še akcija »Uredi«,  ki  omogoča urejanje že
     obstoječega mojega partnerja.

   - Zavihki »BN02«, »UPN«, »TPNO70« in »Evropski nalog«

     Na vnosnih maskah obrazcev BN02, UPN, TPNO70 in Evropski nalog  je možnost  izbire »Moji partnerji«
     prenesena na začetek oziroma na vrh vnosne maske navedenih obrazcev.


• Zavihek »Uvoz datotek/Evropski nalog«

   Dodana je možnost uvoza datoteke EvropskiNalog.xml pripravljene po podatkovnem standardu ZBSxml
   2.2. Ob  uvozu datoteke EvropskiNalog.xml  pripravljene  po podatkovnem  standardu  ZBSxml  2.2  se  
   izvede pretvorba podatkov v podatkovni standard ZBSxml 2.1.


• Zavihek »Nastavitve/Podatki«

   Dodana je možnost vpisa osebnega sporočila (do 50 znakov), ki  se  prikaže  na vstopni  strani   UJPnet.
   Uporabnik  UJPnet   lahko   osebno   sporočilo   poljubno  spreminja.   Osebno  sporočilo je   namenjeno 
   dodatni  spletni  varnosti,  saj  uporabnik UJPnet  na  podlagi  osebnega  sporočila  takoj  preveri, da  se
   nahaja na pravi spletni strani.


Uporaba spletne aplikacije UJPnet je opisana v Navodilu za delo z UJPnet, ki je objavljeno na vstopni strani
UJPnet in na spletni strani UJP.


Zaradi namestitve nove verzije bo v soboto dne 27. 8. 2011, predvidoma med 8. in 14. uro, moten dostop do UJPnet.
 


Nazaj

Seznam obvestil
© 2019 Uprava Republike Slovenije za javna plačila. Vse pravice pridržane! Politika piškotkov   |   Kolofon   |   Kazalo