OBVESTILO

28.12.2011

Dopolnjena spletna aplikacija UJPnet

Obveščamo vas, da je z dnem 28. 12. 2011 na voljo nova verzija UJPnet, 1.24. Dopolnitve so:
 
  • Vloga UJPnet (dostop do UJPnet, dodajanje/spreminjanje pravic UJPnet, brisanje pravic UJPnet)
      V  okviru  posameznega  podračuna  je  dodana  nova  pravica  »GRPD« (množična  plačila),  ki
      omogoča naslednje:

♦ uporabniki UJPnet s pravico podpisa lahko pošiljajo datoteke z množičnimi nalogi (npr. plače) v strukturi xml oziroma množične UPN in evropske naloge prek vnosne maske;
 ♦ vpogled v vse posamične transakcije znotraj množičnega plačila (zavihek Vpogled/Promet);
 ♦ prevzem množičnih izpiskov z vsemi posamičnimi transakcijami znotraj množičnega plačila (zavihek Izpiski/Množični).
  • Ločene pravice »Delni izpisi«, »Poročila PDP« in »Poročila B«.      
Obstoječim uporabnikom UJPnet s pravico do delnega vpogleda se pravice na delnih izpisih, poročilih PDP in poročilih B ne spremenijo. Novi uporabniki oziroma obstoječi uporabniki UJPnet brez pravice do delnih vpogledov morajo na vlogi UJPnet za  prejemanje delnih izpisov, poročil PDP in poročil B označiti vsako pravico posebej.     
      
  • Zavihek Vpogledi/Promet
Uporabnikom UJPnet se v prometu prikaže skupni znesek množičnih plačil (v breme) s fiktivnim računom v dobro »011111111111111« ter z nazivom prejemnika in namenom plačila »MNOŽIČNO PLAČILO«. Uporabniki UJPnet s pravico »GRPD« lahko pregledujejo (s klikom na »Prikaži transakcije« v stolpcu »Akcija«) vse posamične transakcije znotraj množičnega plačila, za katere lahko prevzamejo potrdilo o bremenitvi računa ter oddajo reklamacijo. Podatke posamičnih transakcij lahko iščejo s pomočjo filtra ter jih izvažajo v Excel ter XML strukturo (Promet.xml).
  
  • Nov zavihek Izpiski/Množični
Zavihek je na voljo samo uporabnikom UJPnet s pravico »GRPD«, in sicer lahko prevzemajo:
 
♦ PDF izpisek (SNGL + GRPD) redne transakcije in posamične transakcije znotraj množičnega plačila, 
XML izpisek (SNGL + GRPD) – redne transakcije in posamične transakcije znotraj množičnega plačila v strukturi XML (Izpisek.xml),
PDF izpis (GRPD) – posamične transakcije znotraj množičnega plačila,
XML izpis (GRPD) – posamične transakcije znotraj množičnega  plačila v strukturi XML (Promet.xml),
XLS izvoz (GRPD) – izvoz posamičnih transakcij znotraj množičnega plačila v Excel. 
 
V izpisku (PDF, XML) so posamične transakcije v polju oziroma elementu »Vrsta prometa« označene z vrednostjo »SP01«, množične transakcije pa z vrednostjo »SP02«.  
  • Zavihka Podpisovanje/Podpiši in Podpisovanje/Dnevnik
Uporabniki UJPnet s pravico »GRPD« imajo pravico urejanja, pošiljanja oziroma podpisovanja množičnih nalogov ter pregledovanja posamičnih transakcij znotraj množičnega naloga. Podatke posamičnih transakcij znotraj paketa z množičnimi nalogi lahko iščejo s pomočjo filtra ter jih izvažajo v Excel.  
  • Pridobitev pravice »GRPD«
Za pridobitev pravice »GRPD« je potrebno oddati spletno vlogo UJPnet, na kateri se v okviru posameznega podračuna pri pravici »GRPD« izbere opcija »Da«. Vlogo UJPnet je potrebno natisniti ter opremljeno z žigom in podpisom zakonitega zastopnika oziroma pooblaščene osebe proračunskega uporabnika posredovati (osebno, po pošti ali skenirano po e-pošti) pristojni območni enoti Uprave Republike Slovenije za javna plačila (v nadaljevanju UJP).
Obstoječi uporabniki UJPnet lahko pravico »GRPD« pridobijo tudi na podlagi pisnega zahtevka posredovanega pristojni območni enoti UJP (osebno, po pošti ali skenirano po e-pošti). V pisnem zahtevku morajo biti navedeni podračuni ter imena in priimki obstoječih uporabnikov UJPnet, za katere zakoniti zastopnik oziroma pooblaščena oseba proračunskega uporabnika z žigom in podpisom potrjuje oziroma dovoljuje pravico »GRPD«.
 
Hkrati vas obveščamo, da bo z novo verzijo UJPnet dopolnjen tudi vmesnik B2B, in sicer z delno obdelavo paketov s plačilnimi navodili v strukturi XML (EvropskiNalog.xml), ki omogoča, da se nalogi brez napake pošljejo v obdelavo, naloge z napakami pa lahko prevzamete s posebno novo metodo, ki je opisana v dopolnjenem dokumentu B2B – opis vmesnika v točki 2.2.1. Pošiljanje plačilnih navodil, gotovinskih transakcij in najav (dopolnitve označene z rumeno barvo); v zvezi z novo metodo je dopolnjena tudi shema ovojnice.
 
 
Več informacij o spletni aplikaciji UJPnet dobite na spletni strani UJP www.ujp.gov.si oziroma na pristojni območni enoti UJP.


Nazaj

Seznam obvestil
© 2019 Uprava Republike Slovenije za javna plačila. Vse pravice pridržane! Politika piškotkov   |   Kolofon   |   Kazalo