OBVESTILO

02.03.2012

Izvajanje plačilnih storitev na dan 6. 4. 2012

Obveščamo vas, da Uprava Republike Slovenije za javna plačila dne 6. 4. 2012 ne bo izvajala plačilnih storitev za proračunske uporabnike, bo pa v času uradnih ur sprejemala plačilna navodila z bodočim datumom valute zapadlosti, in sicer od vključno 10. 4. 2012 dalje.

V skladu s Pogodbo o vodenju enotnega zakladniškega računa države, vezavi sredstev, kupoprodaji deviz in izmenjavi podatkov, Banka Slovenije v petek, dne 6. 4. 2012, ne bo izvajala plačilnih storitev za komitente, saj je ta dan nedelovni dan v plačilnih sistemih TARGET2 in SEPA IKP ter nedelovni dan v sistemu SEPA EKP (domača in čezmejna kreditna plačila).
 Nazaj

Seznam obvestil
© 2019 Uprava Republike Slovenije za javna plačila. Vse pravice pridržane! Politika piškotkov   |   Kolofon   |   Kazalo