OBVESTILO

28.03.2012

Novi Pogoji spletnega poslovanja med proračunskimi uporabniki in Upravo Republike Slovenije za javna plačila

Zaradi redakcijske napake v 10. členu preklicujemo Pogoje spletnega poslovanja med proračunskimi uporabniki in Upravo Republike Slovenije za javna plačila, št. 382-17/2012-1 z dne 16. 3. 2012 in objavljamo nove Pogoje spletnega poslovanja med proračunskimi uporabniki in Upravo Republike Slovenije za javna plačila, št. 382-17/2012-3 z dne 27. 3. 2012 (v nadaljevanju novi pogoji), ki pričnejo veljati dne 3. 5. 2012.

V novih pogojih 10. člen določa naslednje:
 
  • Elektronsko podpisovanje plačilnih navodil oziroma datotek s plačilnimi navodili v UJPnet je kolektivno, kar pomeni, da plačilna navodila oziroma datoteke s plačilnimi navodili podpišeta dva uporabnika UJPnet.
 
  • Izjemoma lahko plačilna navodila oziroma datoteke  s  plačilnimi navodili  v UJPnet podpiše  en uporabnik UJPnet,  če  je  proračunski uporabnik  v stečaju  ali likvidaciji in ima zaradi tega samo enega podpisnika plačilnih navodil ter v drugih izjemnih primerih, če tako določa poseben predpis.
     
     
  • Elektronsko podpisovanje datotek direktnih obremenitev v UJPnet je lahko:
- posamično podpisovanje – datoteke direktnih obremenitev podpiše en uporabnik UJPnet ali
- kolektivno podpisovanje – datoteke direktnih obremenitev podpišeta dva uporabnika UJPnet.

Hkrati vas še želimo opozoriti, da morate do 3. 5. 2012 za kolektivno podpisovanje množičnih plačil zagotoviti najmanj dva uporabnika spletne aplikacije UJPnet s pravico podpisovanja in pravico GRPD, ki omogoča pošiljanje množičnih plačil.

Poslovanje prek strežniške povezave UJPnet B2B ostaja nespremenjeno.

Več informacij o prehodu na kolektivno podpisovanje je objavljenih na spletni strani UJP, lahko pa se obrnete tudi na pristojno območno enoto UJP.

Novi pogoji spletnega poslovanja


Nazaj

Seznam obvestil
© 2019 Uprava Republike Slovenije za javna plačila. Vse pravice pridržane! Politika piškotkov   |   Kolofon   |   Kazalo