OBVESTILO

18.05.2012

Dopolnjena spletna aplikacije UJPnet


Obveščamo vas, da bo v soboto 19. 5. 2012 nameščena nova verzija spletne aplikacije UJPnet, 1.25. Dopolnitve so:

Vloga UJPnet (dostop do UJPnet, dodajanje/spreminjanje pravic UJPnet)

V okviru posameznega podračuna je pri pravici podpisa dana možnost izbire »Ne« ali »Kolektivno«.

Zavihki Vpogledi/Promet (v breme), Izpiski/Redni (PDF izpisek), v tabelah z nalogi v zavihkih Vnos plačilnih navodil, Uvoz datotek, Podpisovanje/Podpiši, Dnevnik

Dodan je podatek »Vrsta prejemnika«. Vrednost tega podatka je lahko »Fizična oseba«, ki se zapiše v primeru prejemnika fizične osebe z računom odprtim pri banki v Republiki Sloveniji ali »Pravna oseba«, ki se zapiše v primeru prejemnika pravne osebe z računom odprtim pri banki v Republiki Sloveniji. V primeru računa prejemnika, ki ni odprt pri banki v Republiki Sloveniji se vrednost podatka »Vrsta prejemnika« ne zapiše. S podatkom »Vrsta prejemnika« je opredeljeno ali je prejemnik plačila fizična oziroma pravna oseba.

Zavihek Vnos plačilnih navodil

V vnosnih maskah plačilnih navodil UPN, evropski nalog in TPNO70 se ob vpisu računa prejemnika pravne osebe z računom odprtim v Republiki Sloveniji iz Registra transakcijskih računov zapišejo podatki o nazivu, naslovu in kraju prejemnika plačila, ki jih ni mogoče popravljati.

Zavihek Podpisovanje/Podpiši

Pri paketih z nalogi s statusom »Delno podpisan« je v stolpcu »Akcija« dodana možnost »Spremeni«, ki omogoča storniranje in hkrati kreiranje novega enakega paketa z nalogi, ki jih je mogoče popravljati in ponovno podpisati.

Zavihek Nastavitve/Podatki

Dodana je nova storitev, in sicer obveščanje o brisanih oziroma zavrnjenih nalogih na elektronski naslov uporabnika UJPnet. Uporabnik UJPnet se na navedeno storitev naroči tako, da pri »Obveščanje o zavrnjenih/brisanih nalogih« s kljukico označi, če želi prejemati navedena obvestila. Obvestila o brisanih oziroma zavrnjenih nalogih lahko prejemajo uporabniki UJPnet, ki imajo pravico vnašanja in podpisovanja plačilnih navodil.


Od 28. 1. 2012 dalje so v primeru množičnega plačila, v rednem xml izpisku, transakcije knjižene v breme v skupnih zneskih, in sicer po enakih sklicih. V primeru, da množičnih plačil v rednem xml izpisku ne želite imeti knjiženih na navedeni način oziroma jih želite imeti knjižene v breme v enem skupnem znesku vas prosimo, da se obrnete na pristojno območno enoto UJP.


Uporaba spletne aplikacije UJPnet je opisana v Navodilu za delo z UJPnet, ki je objavljeno na vstopni strani UJPnet.

Zaradi namestitve nove verzije UJPnet bo v soboto 19. 5. 2012, predvidoma med 8.00 in 14.00, moten dostop do UJPnet.
 


Nazaj

Seznam obvestil
© 2019 Uprava Republike Slovenije za javna plačila. Vse pravice pridržane! Politika piškotkov   |   Kolofon   |   Kazalo