OBVESTILO

22.05.2012

Fizičnim osebam, prejemnikom obvestil o prejetih obrestih iz naslova obveznic in zakladnih menic, ki jih izdaja Republika Slovenija


Spoštovani,

Uprava Republike Slovenije za javna plačila (v nadaljevanju UJP) izplačuje obveznosti iz naslova nematerializiranih vrednostnih papirjev (v nadaljevanju NMVP) fizičnim osebam, zakonitim imetnikom obveznic Republike Slovenije in zakladnih menic (v nadaljevanju fizične osebe).

UJP v skladu z veljavno davčno zakonodajo:

1. vsem  fizičnim osebam,  prejemnikom  izplačil iz  naslova  NMVP,  izdanih  na podlagi  zakona, ki ureja  
    javne  finance, izplača   obveznosti   iz  naslova   obresti  NMVP  v  celoti,  brez   davčnega   odtegljaja,
    ter  jim   posreduje  obvestila  o   izplačanem  dohodku  najpozneje  do  desetega  dne v  mesecu
    za preteklo trimesečje
.

    Fizične osebe, ki so rezidenti Republike Slovenije, so dolžne v  skladu s  prvim  odstavkom  326.  člena
    Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, številka  117/06,  125/08,  110/09,  1/10-popr.,  43/10  in
    97/10) napoved za odmero dohodnine od prejetih obresti vložiti pri pristojnemu davčnemu  organu
    do 15. dne v mesecu za preteklo trimesečje.

2. fizičnim osebam, rezidentom Republike Slovenije, in nerezidentom Evropske unije, prejemnikom izplačil
    iz naslova NMVP, ki niso izdani na podlagi zakona, ki ureja javne finance,  izplača  obveznosti  iz  NMVP,
    zmanjšane za davčni odtegljaj. Na dan izplačila obveznosti posreduje UJP fizičnim osebam –
    prejemnikom izplačil, podatke o izplačanem dohodku in odtegnjenem davčnem odtegljaju.
 
Navedenih obvestil UJP  ne   posreduje  tistim  fizičnim  osebam,  ki   imajo  sredstva  iz  naslova  NMVP  v
upravljanju pri bankah ali borznoposredniških hišah in so jih zakoniti imetniki NMVP  pooblastili, da  se  jim
obveznosti iz tega naslova izplačajo na račun upravljavca.
 


Nazaj

Seznam obvestil
© 2019 Uprava Republike Slovenije za javna plačila. Vse pravice pridržane! Politika piškotkov   |   Kolofon   |   Kazalo