OBVESTILO

22.06.2012

Nov šifrant kod namenov plačil

Združenje bank Slovenije je objavilo nov Šifrant kod namenov plačil.

Nove kode namenov so:
      • ADMG – administrativne storitve (Aadministrative Management)
      • BLDM – vzdrževanje zgradb (BuildingMaintenance)
      • CDCS – kartično izplačilo z dodatnimi stroški (Cash Disbursement with Surcharging)
      • MTUP – polnjenje mobi računa (Mobile Top Up)
      • TAXR – vračilo davka (TaxRefund).

Združenje bank Slovenije priporoča uporabo kode namenov, ki opredeljujejo vsebino transakcije. Kodi namena NOWS in OTHR se uporabljata samo za plačila, ki v šifrantu kod namenov niso opredeljena. Uporaba ustrezne kode glede na vsebino transakcije je pomembna pri obravnavi in razporeditvi transakcij z vidika zakonodajnih zahtev na področju preprečevanja pranja denarja in izvrševanju sklepov o izvršbi.

Proračunski uporabniki lahko predloge za spremembe Šifranta kod namenov plačil (nova koda, sprememba/dopolnitev opisa obstoječe kode, zamenjava obstoječe kode z novo kodo, ukinitev kode) posredujejo Upravi Republike Slovenije za javna plačila.
 


Nazaj

Seznam obvestil
© 2019 Uprava Republike Slovenije za javna plačila. Vse pravice pridržane! Politika piškotkov   |   Kolofon   |   Kazalo