OBVESTILO

24.08.2012

Reorganizacija Uprave Republike Slovenije za javna plačila


V skladu s Pogodbo za Slovenijo 2012 – 2015 ter v smeri izvajanja varčevalnih ukrepov Vlade Republike Slovenije na področju reorganizacije in racionalizacije poslovanja državne uprave ter zmanjševanja odhodkov državnega proračuna je Ministrstvo za finance pristopilo k reorganizaciji Uprave Republike Slovenije za javna plačila (v nadaljevanju UJP). Reorganizacija zajema ukinitev območnih enot UJP (v nadaljevanju OE UJP) Nova Gorica, Trbovlje, Krško in Radlje ob Dravi, oziroma njihovo pripojitev k drugim OE UJP (OE UJP Nova Gorica se pripoji k OE UJP Postojna, OE UJP Trbovlje se pripoji k OE UJP Ljubljana, OE UJP Krško se pripoji k OE UJP Novo mesto, OE UJP Radlje ob Dravi se pripoji k OE UJP Slovenska Bistrica).

 

Z navedeno reorganizacijo je UJP v sodelovanju z Ministrstvom za finance poiskal in izrabil ustrezne notranje rezerve na vseh delovnih področjih ter prilagodil svoje delovanje (vključno z notranjimi organizacijskimi enotami) tako, da bo izvajanje storitev in poslanstva UJP tudi v bodoče za uporabnike storitev nemoteno, tekoče in kvalitetno.

 

Proračunski uporabniki s sedežem na območju Zasavske, Spodnjeposavske, Goriške in Koroške statistične regije zaradi ukinitve zgoraj navedenih OE UJP ne bodo čutili nobenih negativnih posledic pri uporabi plačilnih in drugih storitev UJP, saj se zanje praktično nič ne spremeni. Urad UJP in druge OE UJP, h katerim se priključujejo ukinjene OE UJP, bodo proračunskim uporabnikom iz navedenih regij na voljo in v pomoč tudi v prihodnje (prek telefona, faksa, e-pošte in spleta), torej na enak način kot so bile dosegljive ukinjene OE UJP tako, da bo zagotovljeno nemoteno opravljanje oziroma uporaba plačilnih in drugih storitev. Prav tako bo UJP še nadalje izvajal srečanja, posvete in izobraževanja tudi v navedenih statističnih regijah.

 

Zapiranje navedenih OE UJP ter prenos dela na nove OE UJP, bo potekalo po naslednjem terminskem načrtu:

 

OE UJP, ki se ukinja

Datum zapiranja

OE UJP, ki prevzema delo ukinjene OE UJP

Datum začetka dela na novi lokaciji

Nova Gorica

14. 9. 2012

Postojna

17. 9. 2012

Krško

21. 9. 2012

Novo mesto

24. 9. 2012

Trbovlje

28. 9. 2012

Ljubljana

1.10. 2012

Radlje ob Dravi

28. 9. 2012

Slovenska Bistrica

1.10. 2012

 

 

Proračunski uporabniki bodo o konkretnih aktivnostih, vezanih na prenos računov proračunskih uporabnikov v druge OE UJP, pravočasno obveščeni.

 

Vse proračunske uporabnike, ki imajo račune odprte v OE UJP, ki se ukinjajo, prosimo, da se v primeru kakršnegakoli vprašanja, obrnejo neposredno na vodjo OE UJP.

 

 

 

 

Jana Ahčin

generalna direktoricaNazaj

Seznam obvestil
© 2019 Uprava Republike Slovenije za javna plačila. Vse pravice pridržane! Politika piškotkov   |   Kolofon   |   Kazalo