OBVESTILO

10.09.2012

Vključitev UJP v medbančno izmenjavo e-računov

Uprava Republike Slovenije za javna plačila (UJP), ki je enotna vstopna in izstopna točka za izmenjavo e-računov in spremljajočih dokumentov v elektronski obliki za javni sektor, se je dne 10.9.2012 vključila v sistem izmenjave e-računov prek Bankarta, ki kot procesor podpira izmenjavo e-računov med bankami oziroma med komitenti slovenskih bank.

UJP z navedeno vključitvijo omogoča proračunskim uporabnikom izmenjavo e-računov z zasebnim sektorjem. Danes je v sistem izmenjave e-računov vključenih že okoli 300 izdajateljev iz zasebnega sektorja. Register izdajateljev e-računov

Hkrati  vas  obveščamo, da  dne 10.9.2012  pričnejo veljati Splošni pogoji posredovanja izdanih e-računov med proračunskimi uporabniki in UJP.

Vse informacije v zvezi z vključitvijo v storitev izmenjave e-računov so objavljene na spletni strani UJP http://www.ujp.gov.si/dokumenti/dokument.asp?id=258.


Nazaj

Seznam obvestil
© 2019 Uprava Republike Slovenije za javna plačila. Vse pravice pridržane! Politika piškotkov   |   Kolofon   |   Kazalo