OBVESTILO

23.10.2012

Zakon o preprečevanju zamud pri plačilih

V Uradnem listu RS, št. 57 z dne 27. 7. 2012, je bil objavljen Zakon o preprečevanju zamud pri plačilih (v nadaljevanju ZPreZP-1), ki uvaja izvršnico kot posebno sredstvo za zavarovanje plačila terjatve ali denarne obveznosti. ZPreZp-1 stopi v veljavo 28. 10. 2012.

Po ZPreZP-1 lahko tudi javni organi (Republika Slovenija, občine, javni zavodi, javne agencije, javni skladi in druge javne osebe, v nadaljevanju proračunski uporabnik) izdajajo izvršnice. Upnik po pošti ali osebno predloži izvršnico pristojni območni enoti Uprave Republike Slovenije za javna plačila (v nadaljevanju UJP), in sicer do 14. ure na dan dospelosti terjatve, oziroma en dan po datumu dospelosti terjatve. Izvršnico, prejeto po 14. uri, pristojna območna enota UJP izvrši naslednji delovni dan.

Obrazec izvršnice za proračunske uporabnike
 


Nazaj

Seznam obvestil
© 2019 Uprava Republike Slovenije za javna plačila. Vse pravice pridržane! Politika piškotkov   |   Kolofon   |   Kazalo