OBVESTILO

26.10.2006

Sprejem plačilnih navodil za bodoči datum plačila


Na podlagi 10. člena Pogojev elektronskega poslovanja med proračunskimi uporabniki in Upravo Republike Slovenije za javna plačila, št. 130-22/2004 z dne 27.5.2004, lahko proračunski uporabnik elektronsko podpisana plačilna navodila (v nadaljevanju: e-nalogi) posreduje Upravi Republike Slovenije za javna plačila (v nadaljevanju: UJP) za izvršitev največ do 60 dni vnaprej. 

Proračunske uporabnike obveščamo, da bo UJP zaradi spremembe domače valute iz tolarjev v evre s 1.1.2007 sprejemal vnaprej samo e-naloge, ki imajo najkasnejši datum izvršitve 29.12.2006, kar pomeni, da v tem obdobju ne bo mogoče predložiti nalogov v valuti SIT in v valuti EUR z zapadlostjo po 1.1.2007.

Po uvedbi evra ostane sprejem e-nalogov za bodoči datum plačila nespremenjen, proračunski uporabniki bodo od 1.1.2007 dalje spet lahko pošiljali UJP e-naloge za izvršitev največ do 60 dni vnaprej.Nazaj

Seznam obvestil
© 2019 Uprava Republike Slovenije za javna plačila. Vse pravice pridržane! Politika piškotkov   |   Kolofon   |   Kazalo