OBVESTILO

17.11.2006

Vračila obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov ob koncu leta 2006


Skladno s 1. in 3. odstavkom 5. člena Pravilnika o opravljanju nalog Uprave Republike Slovenije za javna plačila na področju plačevanja in razporejanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov (Uradni list RS, št. 110/02, 42/03, 134/03, 70/04, 141/04, 106/05, 120/05 in 72/06) predloži nadzornik Upravi Republike Slovenije za javna plačila (v nadaljevanju: UJP) plačilno navodilo za vračilo preveč ali napačno plačane dajatve oziroma svoj akt o vračilu, na podlagi katerega UJP izdela in izvrši ustrezno plačilno navodilo. Sredstva za vračilo preveč ali napačno plačanih dajatev mora zagotoviti prejemnik teh dajatev tako, da na poziv UJP še isti dan ali najkasneje naslednji delovni dan predloži plačilno navodilo v breme svojega podračuna in v dobro vplačilnega ali zbirnega prehodnega podračuna.
 
Glede na to, da bo s 1. januarjem 2007 evro postal denarna enota Republike Slovenije in bodo evri postali zakonito plačilno sredstvo na območju Republike Slovenije ter glede na dinamiko izvajanja postopka vračil preveč ali napačno plačanih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov, predlagamo nadzornikom, ki bodo v obdobju od 27. decembra do 29. decembra 2006 v UJP predložili plačilno navodilo za vračilo, da nanj poleg zneska v tolarjih pripišejo v polje namen plačila tudi znesek v evrih, preračunan po tečaju zamenjave.
 
UJP bo v tem obdobju prejeta plačilna navodila, ki bodo vsebovala samo zneske v tolarjih, nadzornikom le ta zavrnil v dopolnitev, saj po 1. januarju 2007 obdelava pla?ilnega prometa v tolarjih ne bo več možna.
 
Plačilna navodila za vračilo, na katerih bo poleg zneska v tolarjih naveden tudi znesek v evrih, bodo v UJP po prejemu sredstev za vračilo obdelana, nadzorniki pa bodo na podlagi podatkov, ki jim jih bo UJP poslal po ustaljenem načinu, vrnjene dajatve tudi evidentirali.Nazaj

Seznam obvestil
© 2019 Uprava Republike Slovenije za javna plačila. Vse pravice pridržane! Politika piškotkov   |   Kolofon   |   Kazalo