OBVESTILO

25.02.2013

Ukinitev zaračunavanja stroškov storitev razporejanja dajatev

V Uradnem listu Republike Slovenije, številka 10 je bil dne 1. 2. 2013 objavljen Pravilnik o spremembi Pravilnika o načinu plačevanja, razporejanja in sporočanja podatkov obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov, ki s 1. 3. 2013 ukinja mesečno zaračunavanje stroškov storitev razporejanja dajatev Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Zavodu za zdravstveno zavarovanje, občinam, Stanovanjskemu skladu Republike Slovenije, javni sklad, Slovenski odškodninski družbi, d.d. in Agenciji za trg vrednostnih papirjev (v nadaljevanju prejemniki dajatev).

 

Skladno z navedenim prejemnike dajatev obveščamo, da Uprava Republike Slovenije za javna plačila za opravljene storitve razporejanja dajatev, od 1. 3. 2013 dalje prejemnikom dajatev ne bo več zaračunavala stroškov razporejanja. Zadnji obračun stroškov razporejanja javnofinančnih prihodkov bodo prejemniki dajatev prejeli za obdobje od 1. 2. 2013 do 28. 2. 2013.

Nazaj

Seznam obvestil
© 2019 Uprava Republike Slovenije za javna plačila. Vse pravice pridržane! Politika piškotkov   |   Kolofon   |   Kazalo