OBVESTILO

22.04.2013

Dopolnjena spletna aplikacija UJPnet

 

Obveščamo vas, da je bila v soboto 20. 4. 2013 nameščena nova verzija spletne aplikacije UJPnet, 1.30. Dopolnitve so:
 
Zavihek Vpogledi
V podzavihku SDD je dodan stolpec »Koda zavrnitve«. Pri izvozu podatkov v excel je dodan tudi stolpec »Razlog zavrnitve« (opis kode zavrnitve).
 
Zavihek Izpiski
V podzavihku Redni je dodan stolpec »ISOXML izpisek« za prevzem izpiskov v strukturi ISO 20022 XML in v podzavihku Množični sta dodana stolpca ISOXML izvoz (SNGL+GRPD) in ISOXML izvoz (GRPD) za prevzem izpiskov v strukturi ISO 20022 XML.
 
Zavihek Vnos plačilnih navodil
Podzavihek »Evropski nalog« je preimenovan v »ISO Evropski nalog«. Spremenjena je vnosna maska za ročni vnos podatkov za domače in čezmejne plačilne transakcije. Vnosna maska je razdeljena na prvo in drugo stran. Prednastavljena je prva stran maske, ki omogoča vnos osnovnih podatkov, s klikom na gumb »Na stran 2« pa se odpre druga stran maske, ki omogoča vnos ostalih dodatnih podatkov (identifikacija).
             
Dodan je nov podzavihek Tuja plačila, prek katerega je omogočen ročni vnos podatkov za druge (tuje) plačilne transakcije. Vnosna maska je razdeljena na prvo in drugo stran za vnos obveznih in dodatnih podatkov. Prednastavljena je prva stran maske, prehod na drugo stran omogoča gumb »Na stran 2«. Funkcionalnost vnosa je enaka kot pri vnosu podatkov iz obrazca TPNO70, razen način izvršitve plačila – ček, ki se nahaja v zgornjem desnem kotu in podatki o matični številki in šifri PU so po ISO 20022 xml dodatne identifikacije ter se vpisujejo na »strani 2«.
 
V podzavihku SDD so pri vnosu naloga SDD dopolnjene kontrole, in sicer:
  • Če je izpolnjeno polje »Naslov« pri prejemniku plačila oziroma plačniku, mora biti obvezno izpolnjeno tudi polje »Država«.
  • Račun fizične osebe v shemi B2B ne more biti račun plačnika.
  • Račun prejemnika plačila ne more biti hkrati tudi račun plačnika.
  • Kontrola BIC slovenskih bank upošteva tudi datum zaprtja banke.
 
Zavihek Uvoz datotek
Dodan je nov podzavihek ISOxml, prek katerega je omogočen uvoz datotek v strukturi ISO 20022XML za domače, čezmejne in druge (tuje) plačilne transakcije.
 
Pri uvozu datotek prek podzavihka SDD so dopolnjene kontrole, in sicer:
  • Če je izpolnjeno polje »Naslov« pri prejemniku plačila oziroma plačniku, mora biti obvezno izpolnjeno tudi polje »Država«.
  • Račun fizične osebe v shemi B2B ne more biti račun plačnika.
  • Račun prejemnika plačila ne more biti hkrati tudi račun plačnika.
  • Kontrola BIC slovenskih bank upošteva tudi datum zaprtja banke.
 
Zavihek Podpisovanje
Podzavihek Dnevnik
Pri pregledu posameznega paketa SDD v stolpcu »Akcija« je za obdelane pakete SDD poleg možnosti izvoza paketa v xlsx, tiskanja paketa omogočen tudi izvoz zavrnjenih SDD v XML pain 002 formatu ter preklic paketov SDD, ki čakajo na datum obdelave (D-1 do 10. ure).
 
Pri pregledu posameznega paketa ISO Evropski nalog je poleg možnosti izvoza paketa v xlsx, pošiljanja po e-pošti omogočen tudi preklic paketa ISO Evropski nalog.
 
Uporaba spletne aplikacije UJPnet je opisana v Navodilu za delo z UJPnet, ki je objavljeno na vstopni strani UJPnet.
 
Sporočamo vam, da je pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačilnih navodilih, SEPA direktnih obremenitvah, izpiskih o prometu in stanju, delnih izpisih ter obrestnih listih v papirni in elektronski obliki, ki bo urejal posredovanje in prevzem datotek v ISO 20022 XML, v postopku sprejemanja. O objavi v Uradnem listu vas bomo obvestili.


Nazaj

Seznam obvestil
© 2019 Uprava Republike Slovenije za javna plačila. Vse pravice pridržane! Politika piškotkov   |   Kolofon   |   Kazalo