OBVESTILO

18.04.2014

Dopolnjena spletna aplikacija UJPnet


Obveščamo vas, da je bila v petek 18. 4. 2014 nameščena nova verzija spletne aplikacije UJPnet, 1.35. Dopolnitve so naslednje:

 

1. Zavihek »Izpiski/ TerjatveObveznosti JFP«

 

Zavihek »Izpiski« je dopolnjen s podzavihkom »Terjatve/Obveznosti JFP« prek katerega je uporabniku (prejemniku sredstev) omogočen prevzem poročila o terjatvah in obveznostih JFP (v xml in xls strukturi).

 

2. Zavihek »Vnos plačilnih navodil/TerjatveObveznosti JFP«

 

Zavihek »Vnos plačilnih navodil« je dopolnjen s podzavihkom »Terjatve/Obveznosti JFP« prek katerega je uporabniku (nadzorniku) omogočen vnos podatkov o terjatvah in obveznostih JFP.

 

3. Zavihek »Uvoz datotek/TerjatveObveznosti JFP«

 

Zavihek »Uvoz datotek« je dopolnjen s podzavihkom »Terjatve/Obveznosti JFP« prek katerega je uporabniku (nadzorniku) omogočen uvoz datotek s podatki o terjatvah in obveznostih JFP.

 

4. Zavihek »E-računi/Prejeti E-računi«

 

a)     Potrjevanje/Zavračanje prejetih eRačunov

V stolpcu Akcija je možnost potrjevanja (Potrdi) in zavračanja (Zavrni) prejetih eRačunov omogočena samo, če je izdajatelj eRačuna proračunski uporabnik. Če je izdajatelj eRačuna pravna ali fizična oseba, potrditev oziroma zavrnitev ni možna, saj prenosa elektronske potrditve oziroma zavrnitve ne omogočajo vse banke in ponudniki elektronske poti, vključeni v izmenjavo eRačunov. To pomeni, da je elektronsko potrjevanje in zavračanje prejetih eRačunov možno samo med proračunskimi uporabniki.

 

b)    Masovni prevzem prejetih eRačunov

Dodana je možnost masovnega prevzema prejetih eRačunov prek povezave »Omogoči masovni prevzem e-računov«. Uporabnik UJPnet označi eRačune, ki jih želi prevzeti hkrati; iz označenih eRačunov se pripravi ZIP datoteka za izvoz oziroma shranjevanje v informacijski sistem pri proračunskem uporabniku.   

 

5. Zavihek »E-računi/Izdani E-računi«

 

a)     Masovno pošiljanje eRačunov

Dodana je možnost masovnega uvažanja eRačunov, in sicer uporabnik UJPnet označi eRačune, ki jih želi uvoziti hkrati. Če se v UJPnet uvažajo že podpisani eRačuni so po zaključenem uvozu tudi že poslani. Če se uvažajo nepodpisani eRačuni jih je možno v UJPnet podpisati, in sicer vsak eRačun posebej (masovno podpisovanje oziroma pošiljanje eRačunov v tem primeru ni možno).

 

b)    Kontrola BIC kode UJPLSI2DICL v ovojnici eRačuna

Vzpostavljena je kontrola BIC kode UJP v ovojnici eRačuna. V primeru, da je izdajatelj in/ali prejemnik eRačuna proračunski uporabnik, se uporablja BIC koda UJPLSI2DICL, in sicer pri podatku BIC koda banke pošiljatelja oziroma banke prejemnika eRačuna (polje Značke »sender_agent« oziroma polje Značke »receiver_agent«). V nasprotnih primerih eRačuna ni možno uvoziti oziroma poslati prek UJPnet.

 

6. Zavihek »E-računi/Moji prejemniki«

V stolpcu Akcija je dodana možnost potrjevanja (Potrdi) in zavračanja (Zavrni) prejetih ePrijav.

 Nazaj

Seznam obvestil
© 2019 Uprava Republike Slovenije za javna plačila. Vse pravice pridržane! Politika piškotkov   |   Kolofon   |   Kazalo