OBVESTILO

07.07.2014

Dopolnjena spletna aplikacija UJPnet


Obveščamo vas, da je bila v soboto 5. 7. 2014 nameščena nova verzija spletne aplikacije UJPnet, 1.36. Dopolnitve so naslednje:
 
1.     Kontrola podatkov o nacionalni klirinški kodi
 
Spletna aplikacija UJPnet je dopolnjena z dodatno kontrolo o nacionalni klirinški kodi, in sicer je v primeru nakazila na banke v Avstraliji in nakazilo na Bank of America (BOFAUSXXXXX) podatek o nacionalni klirinški kodi obvezen.
 
2.     Vstopna stran UJPnet
 
Dodana je možnost oddaje spletne Vloge za posredovanje izdanih E-računov (v nadaljevanju vloga) prek vstopne strani UJPnet, na podlagi katere se proračunskega uporabnika vključi v register izdajateljev e-računov. Na vlogi je v 3. točki dodana možnost izbire Vrste izdajatelja, in sicer:
  • Izdajatelj izdaja e-račune samo proračunskim uporabnikom,
  • Izdajatelj izdaja e-račune vsem (fizičnim osebam, pravnim osebam in proračunskim uporabnikom).
V primeru izbire možnosti »Izdajatelj izdaja e-račune vsem« mora proračunski uporabnik na vlogi izpolniti še podatke v 10. točki, ki se nanašajo na plačilo nadomestil in stroškov izdanih e-računov.
V primeru izbire možnosti »Izdajatelj izdaja e-račune samo proračunskim uporabnikom« se 10. točka na vlogi ne izpiše, saj se v primeru izmenjave e-računov med proračunskimi uporabniki nadomestila in stroški izdanih e-računov ne zaračunavajo.
Proračunski uporabnik izpolnjeno vlogo natisne in opremi z žigom in podpisom zakonitega zastopnika ter posreduje pristojni območni enoti UJP.

3.     Zavihek »E-računi/Prejeti E-računi«
 
Opravljena je sprememba statusov prejetih e-računov, in sicer sta možna statusa »Potrjen« in »Zavrnjen«, glede na to, ali je proračunski uporabnik oziroma uporabnik UJPnet prejeti e-račun potrdil ali zavrnil. Potrjevanje in zavračanje prejetih e-računov je omogočeno v stolpcu »Akcija« vendar samo v primeru, če izdajateljeva banka ali ponudnik elektronske poti podpira elektronsko potrditev oziroma zavrnitev prejetega e-računa.   
 
4.     Zavihek »E-računi/Naročanje na E-račune«
 
Na »Vlogi za prijavo na nov E-račun« je dodana možnost iskanja izdajatelja po Nazivu, Davčni številki in Računu izdajatelja, in sicer prek povezave »Spisek«.
 
5.     Zavihek »E-računi/Izdani E-računi«
 
Pri pošiljanju oziroma uvozu e-računov so vzpostavljene naslednje kontrole:
  • Omejitev pri pošiljanju e-računov pravnim osebam, katerim ni možno poslati e-računov (ovojnica, e-račun, priloga) večjih kot 2 MB. Pri pošiljanju e-računov proračunskim uporabnikom omejitve ni.
  • Ni možno poslati e-računa, če ni pripravljen v standardu eSlog, verzija 1.5 ali 1.6.
  • Ni možno poslati e-računa, če je v ovojnici zapisana nepravilna strukturirana referenca.
 
6.     Zavihek »Obrazci/Stroški«
 
Dodana sta nova stolpca:
  • »Stroški E-računi« prek katerega proračunski uporabniki vključeni v izdajanje e-računov prevzemajo obračune nadomestil in stroškov izdanih e-računov, ki jih zaračunavajo banke in drugi ponudniki elektronske poti.
  • »Stroški E-plačila« prek katerega proračunski uporabniki vključeni v sistem spletnih plačil prevzemajo obračune nadomestil in stroškov plačilnih transakcij izvršenih prek e-plačil, ki jih zaračunavajo plačilni servisi.
Obračune stroškov e-računov in e-plačil lahko prevzemajo uporabniki UJPnet s pravico vpogleda na podračun.
 


Nazaj

Seznam obvestil
© 2019 Uprava Republike Slovenije za javna plačila. Vse pravice pridržane! Politika piškotkov   |   Kolofon   |   Kazalo